Mogens Bøggild

Artworks

Udsmykninger: Mytologiske scener (8 relieffer, cement, o. 1930, til boligbebyg. på Godthåbsv., Kbh.); Brønd med bjørn (skulptur, bronze, 1936- 39, Nyk. F.); Dyr i vænge (relief, cement, 1937-38, Forsøgsbygn., Landbohøjsk., Kbh., duplik i Esbjerg Kunstmus.); Brønd med løve (skulptur, granit, 1938, Skolen ved Skellet, Kbh.); Grisebrønden (skulpturgruppe, granit 1941-50, tidl. foran Århus Rådhus, fra 1992 Landbrugets Rådgivn.center i Skejby, bronze opstillet foran Århus Rådhus, skitser og forarb. i Køge Skitsesaml.); Hjort og ørne (monument for frihedskampen, skulpturgruppe, bronze, 1941-46, Hillerød); Radiofonifiguren (skulpturgruppe, bronze, 1945-50, foran Radiohuset, Kbh.); mosaikgulv (1946-56, ufuldstændigt, tiltænkt Århus Rådhus, tidl. på væg i biografen Scala, Århus, nedtaget 1982, dep. på Aarhus Kunstmus.); To søstre (skulpturgruppe, bronze, 1963-71, foran Glostrup Rådhus, skitse i brændt ler o. 1963 i Stat. mus. for Kunst, skitse i bronze o. 1963 i Fyns Kunstmus.); Skibsbygning (relief, bronze, 1965, Munkebakkesk., Fr.havn, gipsmodel 1945-50 i Stat. Mus. for Kunst); Legende bjørne (skulpturgruppe, bronze, 1977, Radiumst., Finsensinst., Kbh.); altertavleudsmykn. (4 relieffer, bronze, 1977-87, Munke Bjergby K.); Tito, stejlende hingst (statue, bronze, 1982, opst. foran Hillerød Rådhus, tidl. Forsøgsgården Favrholm); Korsgangen (skulptur, bronze, 1985, Haderslev Domk. samt 1989 Munke Bjergby K.). Skulptur: Artemis og Aktæon (relief, granit, 1927-29, Stat. Mus. for Kunst); Ravnen og bjørnen (relief, cement, o. 1930, smst., duplik af udsmykn. til boligbebyg. på Godthåbsv., Kbh.); Bjørn, der fisker (statuette, bronze, o. 1930, smst.); Afrodite og Nike (statuettegruppe, bronze, o. 1931, Nasjonalgal., Oslo); Slange, der æder kanin (statuettegruppe, kunststen med mosaikstifter, 1932-36, Kunstindustrimus.); Gående bjørn. Udkast (statuette, brændt ler, o. 1937, Storstrøms Kunstmus.); Legende bjørne (statuettegruppe, brændt ler, o. 1938, Aarhus Kunstmus.); Mor med barn (statuettegruppe, bronze, 1938-39, Stat. Mus. for Kunst og Nat.mus., Sth.); Kat og høns (relief, bronze, 1943, Ribe Kunstmus.); Hjort og ørne (statuettegruppe, brændt ler, o. 1945, Vejle Kunstmus., skitse til udsmykn. i Hillerød); Hoved af Jens (bronze, 1948, Fyns Kunstmus.); Nyfødt kalv (statuette, brændt ler, 1952, Sønderjyll. Kunstmus.); Hjort og jaguar (statuettegruppe, ubrændt ler, 1954-55, Stat. Mus. for Kunst); Hjort og jaguar (statuettegruppe, bronze, 1954-55, støbt 1978-80, smst.); Suttende Peter (statuette, bronze, 1955, Randers Kunstmus.); Hønsehuset (relief, brændt ler, glaseret, 1959, Aarhus Kunstmus.); Bjørnejagt, Grønland (statuettegruppe, bronze, o. 1960, Glyptoteket); Niels Ebbesen (relief, bronze, 1973, Randers Kunstmus.); Lignelsen om den fortabte søn, I-IV (4 statuettegrupper, gips, 1981-86, Vestsjæll. Kunstmus.); større saml. af skitser og forarbejder i Køge Skitsesaml. Tegninger: Stående bjørn (1937, Kobberstiksaml.); Studieblad med høns og bistade (1939, smst.); So med grise (skitse til gulvmosaik, 1942, Køge Skitsesaml.); Korsbæringen (ca. 1964-65, Kobberstiksaml.); Strandeng med køer. Diset vejr (1982, Vestsjæll. Kunstmus.). Illustrationer: William J. Long: Vildmarken. Dyreskildringer fra øde egne, 1935.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.