Johannes Glob

Biography

Johannes Glob voksede op under meget fattige kår på Lolland. Kun 14 år gammel kom han i snedkerlære i Nakskov og fortsatte få år senere i malerlære. I 1899 rejste han til København, hvor han kom ind på Teknisk Skole og 2 år efter blev optaget på Kunstakademiet. Allerede i 1905 debuterede han på Charlottenborg med billedet Døden, som forestiller en ung mand, der bliver ført bort af døden med timeglasset. G. havde i de foregående år selv været tæt på døden. Hans mor var død af tuberkulose i 1902, og han selv var blevet smittet af samme sygdom, men han kom sig efter et længere sanatorieophold. Maleriet var malet i G.s helt særegne realistiske og på samme tid symbolistiske stil og vakte stor begejstring hos kritikerne. I 1909 vandt G. den lille guldmedalje med maleriet Ariadne, og da han i 1914 vandt den store med Loke og Sigyn, var det første gang i over 40 år, at denne medalje blev uddelt. Der er ingen tvivl om, at man på Akademiet værdsatte den malemåde, G. anvendte til sine monumentale figurkompositioner. Først tegnede han figurerne op for senere at lægge de sparsomme farver på, en fremgangsmåde som ikke mange af hans samtidige benyttede. Selv om G. flere gange besøgte Frankrig, fristede det ham ikke til at blive kolorist. Hans maleri skal i højere grad ses i forhold til hans store forbilleder Ejnar Nielsen og den tyske maler Hans Thoma. Dog er hans realisme og alvor nogle gange drevet længere ud end deres. Andre store forbilleder var de gamle tyske malere som Albrecht Dürer, Hans Holbein og Matthias Grünewald, som netop lagde stor vægt på tegningen. G. lagde i sine unge år al energi i de store figurmalerier og håbede efterhånden at få nogle offentlige bestillinger. Men de kom aldrig, hvilket han med stor bitterhed langsomt indså. Hans realistiske stil var for speciel. Efter sit giftermål koncentrerede han sig især om at male portrætter af den voksende familie, senere fik han flere og flere officielle bestillinger. I sine sidste leveår udførte han en række portrætter af landets førende personligheder både inden for kongehuset og videnskabernes verden.

Author: Elisabeth Cederstrøm (E.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.