H.L. Galster

Artworks

Skt. Annæplads med Garnisons Kirke (akvarel ca. 1850, Kbh. Bymus.); Kommunehospitalet set fra Nørregades bastion (1863, smst.); 7 prospekter fra København (1850-1880, Øregaards Mus.); udsigt fra Eigården i Ordrup (ca. 1880, smst.); Den engelske flåde, som gør honnør for Kongen på Yderrheden (1886). Miniaturer: Topografen L. Both (1857, Det kgl. Bibl., Billedsaml.); sammes datter (1861, smst.); medlemmer af det da. kongehus, efter fotografiske forlæg (11 stk., 1860erne, smst.); Bertel Thorvaldsen, kopi efter mal. af Horace Vernet (Thorvaldsens Mus.); Finansminister Chr. Lüttichau (Fr.borgmus.).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.