Anders Christian Lunde

Biography

Anders Christian Lunde tilhører de efterhånden mindre kendte, men absolut hæderlige guldaldermalere. I akademiårene beskæftigede han sig overvejende med portrætmaleri og fortsatte med at udstille enkelte portrætter til sin store Italiensrejse 1842-47, men valgte fra omkring 1837 at koncentrere indsatsen om landskabsmaleriet. L.s mange motiver fra Nordsjælland og Københavns nærmeste omegn samt de italienske landskaber, udført enten på stedet eller efter hjemførte studier, bæres i reglen af kunstnerens omhyggelige og detaljerede motivgengivelse. I de bedste værker lykkedes det ham at forene interessen for de præcise detaljer med en mere umiddelbar naturiagttagelse, mens de mindre vellykkede knapt formår at hæve sig over den sobre motivreproduktion. Samtiden bemærkede et vist slægtskab med Louis Gurlitt, som først og fremmest synes at spores i flere af de italienske landskaber, hvor der fornemmes en bestræbelse på at forene det omhyggelige naturstudie med mere ideale fordringer.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.