Ditlev Martens

Weilbach information

Genealogy

Martens, Hans Ditlev Christian, 1795-1864, maler. *26.7.1795 i Kiel, ?1864 smst. Forældre: Stadskateket, garnisonskantor Johan Lorenz M. og Cathrine Henriette Kaempfern. Ugift.

Biography

Ditlev Martens ankom den 31.12.1825 til Rom uden midler. Han opsøgte straks Thorvaldsen, som tog sig af ham. Kort tid efter påbegyndte han en skitse af det indre af Thorvaldsens atelier, et arbejde, der senere skulle blive et monument over det pavelige besøg hos Thorvaldsen. Han tegnede og malede flittigt, især interiører fra Roms kirker og klostre, men også regulære veduter, der til en vis grad står i gæld til de tilsvarende fra hans lærer C.W. Eckersbergs tid i Rom. Thorvaldsen købte flere af disse arbejder for at støtte ham under opholdet. Han bestilte hos M. endvidere en dekoration af sit hjem, hvilket arbejde dog aldrig blev realiseret. Under sit ophold i Hamburg 1837-42 modtog M. mange bestillinger og blev en velstående mand. Hans hjem blev ødelagt under byens brand i 1842, og kort tid efter rejste han sandsynligvis til København. Her knyttede han sig til portrætmaleren N.P. Holbech, som han havde lært at kende i Rom. Han var i nogle år beskæftiget med at dekorere dennes bolig i Kronprinsessegade. I øvrigt er hans produktion fra årene i København sparsom. Han blev betragtet som en original og kaldtes i folkemunde "den gale maler". I København blev han optaget af forskellige projekter, bl.a. byens udvidelse og forskønnelse samt Marmorkirkens fuldførelse. Han forlod byen i fattigdom og døde i sin fødeby Kiel 1864. M.s speciale var arkitekturmaleriet. Hans arbejder er samvittighedsfulde gengivelser i en præcis perspektivisk udførelse, der ofte dominerer over de rent maleriske kvaliteter. Med sine gennemarbejdede kirkeinteriører, hvor staffagefigurerne ofte formidler et anekdotisk stof, foregreb han de senere arbejder af samme art af f.eks. Constantin Hansen, Jørgen Roed og C. Købke. På samme måde blev hans interiør fra Kunstakademiets Antiksal indledningen til en række billeder med samme motiv af andre kunstnere. M. havde i sine interiører en forkærlighed for frontperspektivet, men valgte af og til, som f.eks. i veduterne fra Rom, mere komplicerede løsninger. Endvidere havde han sans for dramatiske lys- og skyggevirkninger. Det store billede fra Thorvaldsens atelier i Rom har på grund af sin troværdighed i gengivelsen en fremragende dokumentarisk værdi.

Education

Udd. malersv. i Kiel; Kunstakad. Kbh., elev af C.W. Eckersberg, fra 1. til 2. frihåndssk. jan. 1817, til gipssk. juni 1817, til modelsk. marts 1819, lille sølvmed. 1824; modtog en kort tid undervisn. hos K.F. Schinkel i Berlin 1825.

Travels

Til Hamburg som dekorationsmaler; studieoph. i Kbh. til 1824; Berlin 1825; over Kiel, Berlin, Dresden, Nürnberg, München, Salzburg, Verona, Vicenza og Venezia til Rom 1825, bosat her til 1837; Syditalien og Sicilien 1827 (s.m. H.W. Bissen og H.E. Freund); Hamburg 1837-42; derefter Kbh.; Fehmarn 1846; vendte tilbage til fødeegnen kort før sin død.

Occupations

Scholarships

Fra Fr. VI månedlig støtte på 20 Rdl. 1820-24; Fonden ad Usus Publicos 1825, 1828, 1832; Kongens chatolkasse 240 Rdl. årligt 1825- 27.

Exhibitions

Charl. Forår 1821-28, 1832, 1834, 1839, 1843, 1851, 1857; Raadhusudst., Kbh. 1901; Pittori danesi a Roma nell' ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1977-78; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983.

Artworks

Det indvendige af Petri K. (1820, Schlesw.-Holst. Landesmus., Schlesw.); Parti af Rundetårn (1820, Kbh. Bymus.); Chr.borg Slots vestibule (1822, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1822, tidl. Johan Hansens Saml.); Det indre af Roskilde Domk. på Chr. Is tid (1824, Stat. Mus. for Kunst); Antiksalen på Charl.borg (1824, Thorvaldsens Mus.); Fra kongetrappen på Chr.borg Slot (1824, Mus. på Sønderborg Slot); Udsigt fra Højbro Pl. mod Chr.borg Slot (tegn., ca. 1824, Kunsthalle, Kiel); Det indre af Chr.borg Slotsk. (Kbh. Bymus.); Det indre af Frauenkirche i München (akvarel, 1825, Aarhus Kunstmus.); Pave Leo XII aflægger besøg i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini, 18. 10.1826 (1830, Stat. Mus. for Kunst, dep. Thorvaldsens Mus.); Peterskirken i Rom set fra Via Sacrata (ca. 1830, Thorvaldsens Mus.); Det indre af kirken San Lorenzo fuori le mura i Rom (1832, Städt. Mus., Flensborg); Michelangelos hus i Rom (1833, Thorvaldsens Mus.); Kapitolium set fra kolonnaden på Konservatorpaladset i Rom (1833, smst.); Brandruiner ved Neue Burg i Hamburg (1842, Mus. für Hamburgische Geschichte, Hamburg); Udsigt over Burg på Fehmarn fra kirketårnet (sepiategn., ca. 1846, Det kgl. Bibl.); Vesterbros nye teater (1855, tegn., Teatermus.); Marmorkirkens ruiner (malet på bestilling af Chr. VIII 1856, Fr.borgmus.); dekorationer og møbler i maleren N.P. Holbechs atelier i Kronprinsessegade; udk. til dekoration af bibl. og mødeværelse i Thorvaldsens bolig i Rom (Rigsark.); romerske vedutetegn. (Kunsthalle, Kiel).

Literature

Pol. 17.12.1917; J.O. Ahrnung i: Jul i Roskilde, 1941, 10-12; Henny Glarbo i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1944; Bjarne Jørnæs i: Samme, 1970, 55-57; Thomas Sloan: Neoclassical and Romantic Painting in Denm., 1754-1848, Ann Arbor, Michigan 1984, 203, 206-08; Harald Olsen: Roma com'era nei dipinti degli artisti danesi dell'Ottocento, Rom 1985, 84f, 198f; Ernst Schlee i: Nordelbingen, 56, 1987, 69-99; Ursula Dahlerup: Baronessens erindringer 1840-1925, 1989, 50-56, 95f, 117f, 140f, 144-46; Ulrich Schulte-Wülwer i: Istedløven, Slesvig 1993, 38f. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.