Ditlev Martens

Biography

Ditlev Martens ankom den 31.12.1825 til Rom uden midler. Han opsøgte straks Thorvaldsen, som tog sig af ham. Kort tid efter påbegyndte han en skitse af det indre af Thorvaldsens atelier, et arbejde, der senere skulle blive et monument over det pavelige besøg hos Thorvaldsen. Han tegnede og malede flittigt, især interiører fra Roms kirker og klostre, men også regulære veduter, der til en vis grad står i gæld til de tilsvarende fra hans lærer C.W. Eckersbergs tid i Rom. Thorvaldsen købte flere af disse arbejder for at støtte ham under opholdet. Han bestilte hos M. endvidere en dekoration af sit hjem, hvilket arbejde dog aldrig blev realiseret. Under sit ophold i Hamburg 1837-42 modtog M. mange bestillinger og blev en velstående mand. Hans hjem blev ødelagt under byens brand i 1842, og kort tid efter rejste han sandsynligvis til København. Her knyttede han sig til portrætmaleren N.P. Holbech, som han havde lært at kende i Rom. Han var i nogle år beskæftiget med at dekorere dennes bolig i Kronprinsessegade. I øvrigt er hans produktion fra årene i København sparsom. Han blev betragtet som en original og kaldtes i folkemunde "den gale maler". I København blev han optaget af forskellige projekter, bl.a. byens udvidelse og forskønnelse samt Marmorkirkens fuldførelse. Han forlod byen i fattigdom og døde i sin fødeby Kiel 1864. M.s speciale var arkitekturmaleriet. Hans arbejder er samvittighedsfulde gengivelser i en præcis perspektivisk udførelse, der ofte dominerer over de rent maleriske kvaliteter. Med sine gennemarbejdede kirkeinteriører, hvor staffagefigurerne ofte formidler et anekdotisk stof, foregreb han de senere arbejder af samme art af f.eks. Constantin Hansen, Jørgen Roed og C. Købke. På samme måde blev hans interiør fra Kunstakademiets Antiksal indledningen til en række billeder med samme motiv af andre kunstnere. M. havde i sine interiører en forkærlighed for frontperspektivet, men valgte af og til, som f.eks. i veduterne fra Rom, mere komplicerede løsninger. Endvidere havde han sans for dramatiske lys- og skyggevirkninger. Det store billede fra Thorvaldsens atelier i Rom har på grund af sin troværdighed i gengivelsen en fremragende dokumentarisk værdi.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.