Friedrich Thøming

Weilbach information

Genealogy

Thøming, Ferdinand Christian Friedrich, 1802-1873, maler. *27.8.1802 i Eckernförde, ?21.4.1873 i Napoli, begr.smst. Forældre: Rektor Johann Wilhelm T. og Agnete Johanna Cathrina Staack. ~ca. 1845 med Catharina Clementina Frome, *ca. 1817 i Napoli, ?5.1.1892 smst., datter af Bernardo F. og Margherita Theobald.

Biography

Friedrich Thøming, der på Kunstakademiet i København var elev af C.W. Eckersbergs rejsekammerat J.P. Møller, uddannede sig som marinemaler ved at kopiere hollandske søstykker. Et marinebillede fra Øresund, En dansk korvet afgiver salutskud, stammer antagelig fra denne tid og er malet i en spinkel Eckersbergsk stil. Efter at han i 1824 rejste til Italien, vendte han aldrig mere tilbage til Danmark, men levede i Rom og Napoli i kredsen, der stod Thorvaldsen nær. T. omtaltes sammen med H.W. Bissen som de eneste danske kunstnere, der ifølge en udtalelse fra Erwin Speckter, citeret af Lili Martius, ikke forsvandt i stråleglansen fra deres fejrede mester. I en årrække var hans livfuldt realistiske skildringer af havet ved Napoli og af Capris kyster efterspurgte, og et særligt ry fik han for sine mange stemningsbærende gengivelser af den nyopdagede Blå Grotte på Capri. Med tiden blev han dog glemt som kunstner og levede i armod og sygdom i sit ægteskab med en italiensk kvinde.

Education

Kunstakad. Kbh. (J.P. Møller) 1823- 24.

Travels

Sønderjyll., Holst., Hamburg 1822; bosat i Italien fra 1824, dels i Rom (f.eks. 1830-35), dels i Napoli og omegn; München 1825-27; Frankfurt am Main 1839.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1823-24, 1831, 1834, 1843- 44, 1851, 1853; Pal. Caffarelli på Capitol, Rom 1828; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Den Barnekowske Saml., Kunstforen., Kbh. 1921; Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Salut for Bournonville, Stat. Mus. for Kunst 1979-80; Storm og stille, Da. marinemaleri gennem 200 år, Orlogsmus., Valdemar Slot 1980; Jeg er i Italien!, Thorvaldsens Mus. og H.C. Andersens Hus, Odense 1990; Billedh. og balletmesteren, Thorvaldsens Mus. 1992; Thorvaldsens antikker, smst. 1993.

Artworks

Toldstedet Manden ved Hamborg (Handels- og Søfartsmus.); En mand meder fra en båd, Walgenstein, Bayern (tegn., Thorvaldsens Mus.); Et søstykke, måneskin (Stat. Mus. for Kunst); En amerikansk brig til ankers i bugten ved Napoli (1827, Thorvaldsens Mus.); Havbugten ved Napoli, i en båd sidder T. og Thorvaldsen s.m. andre rejsende (1828, smst.); Et parti fra Capris kyst ved Marina Piccola (1829, smst., og 1830, Kunsthalle, Hamburg); Den blå grotte på Capri (1833, smst.); Brænding på Capris kyst (erhv. inden 1838, smst.); En dansk korvet afgiver salutskud i Sundet (erhv. i Italien før 1838, smst.); tegn. forlæg for stik af F.A. Schmidt: Malerische Spaziergänge in der Gegend des Schlesw.-Holst. Kanals (1822); litografier efter T.s mal. i Alte Pinakothek, München; grafik og tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

[A. von Reumont]: Römische Briefe, I, 1840, 190 (Den blå grotte, omtalt som af I.C. Dahl); Laubmann und Scheffler (udg.): Tagebücher des Grafen Platen, Stuttgart 1896, II, 961; Fritz Gurlitt: Louis Gurlitt, Berlin 1912, 157, 172, 187, 314; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Jürgen Schütze i: Wallraf Richartz-Jahrb., XXXV, Köln 1973 (Heinrich Fried und die blaue Grotte von Capri); Marianne Saabye i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1978; Anne-Birgitte Fonsmark i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1982, 81-83; Bjørn Poulsen m.fl. (red): Istedløven, 1993, 38; Nicola Spinosa: Il mito e l'immagine, Torino 1988, 272; Ejner Johansson: De da. malere i München, 1997. Breve i Thorvaldsens brevarkiv (Thorvaldsens Mus.).

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.