Friedrich Thøming

Biography

Friedrich Thøming, der på Kunstakademiet i København var elev af C.W. Eckersbergs rejsekammerat J.P. Møller, uddannede sig som marinemaler ved at kopiere hollandske søstykker. Et marinebillede fra Øresund, En dansk korvet afgiver salutskud, stammer antagelig fra denne tid og er malet i en spinkel Eckersbergsk stil. Efter at han i 1824 rejste til Italien, vendte han aldrig mere tilbage til Danmark, men levede i Rom og Napoli i kredsen, der stod Thorvaldsen nær. T. omtaltes sammen med H.W. Bissen som de eneste danske kunstnere, der ifølge en udtalelse fra Erwin Speckter, citeret af Lili Martius, ikke forsvandt i stråleglansen fra deres fejrede mester. I en årrække var hans livfuldt realistiske skildringer af havet ved Napoli og af Capris kyster efterspurgte, og et særligt ry fik han for sine mange stemningsbærende gengivelser af den nyopdagede Blå Grotte på Capri. Med tiden blev han dog glemt som kunstner og levede i armod og sygdom i sit ægteskab med en italiensk kvinde.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.