Friedrich Thøming

Exhibitions

Charl. Forår 1823-24, 1831, 1834, 1843- 44, 1851, 1853; Pal. Caffarelli på Capitol, Rom 1828; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Den Barnekowske Saml., Kunstforen., Kbh. 1921; Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Salut for Bournonville, Stat. Mus. for Kunst 1979-80; Storm og stille, Da. marinemaleri gennem 200 år, Orlogsmus., Valdemar Slot 1980; Jeg er i Italien!, Thorvaldsens Mus. og H.C. Andersens Hus, Odense 1990; Billedh. og balletmesteren, Thorvaldsens Mus. 1992; Thorvaldsens antikker, smst. 1993.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.