Børge Bokkenheuser

Biography

Børge Bokkenheusers impressionistisk funderede kunst tæller arbejder i såvel akvarel og tegning som skulptur; men mest vægt fik dog hans virke i oliemaleriet, som i det motiviske især holdt sig til storbyens udkanter, portræt- og figurkompositioner og opstillinger samt, ikke mindst, landskaber og her fremfor noget til Nordsjællandsnaturen ved Øresund. Undervisningen hos Rostrup Bøyesen betød sit for både penselskrift og holdning i det maleriske. Om tilsvarende gjaldt tiden hos de to andre lærere, begge med håndelag for det virkningsfulde, er mindre klart. Derimod er det let at se, hvordan B.s dybe beundring for idealet Eduard Manet fik betydning for udviklingsforløbet. Men helt afgørende for resultaterne blev de medfødte evner for maleriet, der var synlige straks fra den tidlige debut og siden søgt udviklet med livslang vedholdenhed. Egentlig er "impressionistisk" et upræcist ord for denne kunst. Nok var det oplevelsen af lyset og dets forbundethed med figur, ting og natur, som animerede bestræbelserne. Der er dog væsensforskelle fra impressionismen. Bl.a. i den mildt gråstemte palet med et mådehold nær askesen, hvis ikke fornemheden modsvaredes så karakteristisk af penslens eller paletknivens hastige, fyndigt brede spor i de ofte tykt pastose farvelags næsten pågående, grove stof-lighed. Kendetegnende for billedernes egenart er også driften mod enkelheden, det summariske. Sigtet, om i opstilling, portræt eller landskab, gælder lysets spil gennem de store, plastiske formmasser, den sammenfattende, hele rytme en forenkling, der vel næppe er uden gæld til den moderne tid, men i al fald i sin billedopbygning en frugt af hans veneration for den klassiske kunst. Usikkerhed og nerver, fald for manieret virtuoseri og flot rutine eller andet kunne svække B.s maleri. Men i hans bedste billeder indbefattet adskillige opstillinger og en del portrætter af såvel omgangskredsens scene- og billedkunstnere som ham selv, men navnlig mange landskaber fra kystnaturen ved Nivåen, Humlebæk og Sletten, hvor han boede det meste af sit liv fornægtede oplevelsesnærværet sig ikke. Forbundet med hans sensibelt kultiverede lydhørhed for farveklangenes dæmpede harmonier førte det i lykkelige øjeblikke til udtrykkets kammermusikalsk forfinede intimitet. Det var ikke uden grund, B. til tider blev kaldt "Slettens maler".

Author: Ejgil Nikolajsen (Ej.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.