Børge Bokkenheuser

Education

En kort tid hos Eduard Saltoft i 1926; elev af P. Rostrup Bøyesen 1927-29; af Karl Larsen 1930.

Author: Ejgil Nikolajsen (Ej.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.