Einar Gjessing

Weilbach information

Genealogy

Gjessing, Einar, 1876-1933, maler. *30.8.1876 i Kbh., ?21.2.1933 i Ålborg, begr. på Svenstrup Kgrd. Forældre: Gross. Ole Ernst William G. og Augusta Marguerite Hertz. ~2.7.1901 i Lynge ved Sorø med Ane Dorthea Jørgine Hansen, *10.8.1882 i Nyrop Skov ved Sorø, datter af skovfoged Hans H. og Ane Marie Hansen.

Biography

Einar Gjessing gjorde sig især kendt ved sine tegnepædagogiske bøger, avisartikler og foredrag, hvor han slog til lyd for visse reformer inden for tegneundervisningen i skolerne. Hans mest kendte bog er Typetegning, hvorefter man kunne lære at tegne gennem indøvelse af forskellige typer. G. har malet en række portrætter og landskaber på et naturalistisk grundlag. Malerierne repræsenterer G.s umiddelbare kærlighed til naturen, men signalerer samtidig en vis dyster stemning. Da G. i 1919 blev ansat som tegnelærer ved Aalborg Katedralskole, købte han i Svenstrup en gammel bindingsværksgård til atelier, hvor der var rigelig plads til hans meget store lærreder, og som han senere gav navnet Gjessinggård. I den følgende tid malede han en række topografiske skildringer fra Ålborg og det øvrige Nordjylland. Hans største arbejder er de nordjyske landskaber i Kilden. G. har endvidere virket som kirkerestaurator og malerikonservator på sjællandske herregårde.

Education

Forb. til Kunstakad. på Vermehrens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. maj 1893, elev til aug. 1895 i 3 semestre.

Travels

Paris 1902, 1912; Norge og Sverige 1914- 18.

Occupations

Tegnelærer ved Th. Langs Gymn., Silkeborg 1908-15; ved Stat. Tegnekursus 1915-19; kursusleder i Norge 1914-18; adjunkt ved Aalborg Katedralsk. fra 1919.

Scholarships

Stat. stip. 1914-18.

Exhibitions

Charl. Eft. 1900; Kleis' Høstudst., Kbh. 1904, 1907; Kleis' Martsudst., Kbh. 1905; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923-24, 1926-27, 1930, 1932; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933. Separatudstillinger: Holger Ferlov, Kbh. ca. 1912 (s.m. Chr. Ishøy); Ovenlyssalen, Bredg., Kbh. 1917; Den frie Udst. bygn. 1918, 1921, 1929; Aalborg Kunstforen. 1919; har endv. udst. i Norge i Drammen (1917); Bergen; Stavanger; Kristiansund; Haugesund (1917).

Artworks

Landsbyen Jordløse (udst. 1907); Klar vinterdag (udst. 1911); Septemberblæst (udst. 1918); Hedebakker, Silkeborg (udst. s.å.); Rævebakken i Hareskov (udst. s.å.); portræt af Stiftamtmand, Kammerherre Bache (udst. 1919); Rektor Thors (udst. s.å.); Fru godsejer Rottbøll, Børglum Kloster (udst. s.å.); Biskop Chr. Ludwigs (udst. s.å., Budolfi K., Ålborg); Selvportræt (udst. s.å.); Efterår, motiv fra Hareskovegnen (Nordjyll. Kunstmus., erhv. 1919); 32 billeder (heraf en del ødelagt ved bombesprængning 1944) til udsmykning af restaurant Kilden, Ålborg (opført 1932): Ålborg set fra Skovbakken (Parkforvaltningen, Ålborg); Kildehusene i Kronprins Frederiks Kilde (smst.); Tordenvejr over Vendsyssel (smst.); Robåd ved å og et lille hus (smst.); Blomsterbillede (Stolpedalsk., Ålborg, erhv. 1993); Landskabsbillede (samme); Pontonbroen mellem Ålborg og Nørresundby (samme); Østerå med skibe (menighedslok. ved Vor Frelsers K., Ålborg); Mølledammen ved Gammel Mølle (smst.); Jens Bangs Stenhus (smst.); Ellen Marsvinshus (smst.); diverse tegninger af børn. Skriftlige arbejder: Typetegning I-II, 1914. Film: Tegnefilm (Dania Biofilm).

Literature

Dag. Nyh. 3.10.1904; 21.4.1911; Dannebrog 20.3.1905; Vort Land 13.10.1907; 14.12.1918; Riget 8.4.1911; Pol. 19.8.1917; 15.12.1918 (K. Pontoppidan); Hovedstaden 19.8.1917; 12.12.1918; Folkets Avis 12.12.1918; Nat.Tid. 13.12.1918; 20.9.1929 (Th. Faaborg); Berl.Tid. 18.12.1918 (K. Flor); 21.2.1933; Aalborg Stiftstid. 25.10.1919; Nordjyll. 27.10.1919; Nordjyll. Soc.Dem. 1.11.1919; København 31.8.1921; Aalborg Amtstid. 29.8.1926 (interv.); Morgenbl. 2.10.1929; Dr. Sigmund i: Skolebl., Oslo 18.3.1933; Gustav Bauditz i: Saml., 1933, 48; Th. Thors i: Gymnasieskolen, 1933, 73-75; Johs. E. Tang Kristensen i: Hist. Samf. for Himmerland og Kjær Herred, 1993.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.