Niels Rademacher

Biography

Niels Rademacher arbejdede hovedsagelig som landskabsmaler og var som ugift en fri fugl, der kunne arbejde og tage ophold hvor som helst. Fra sin første rejse, der gik til Norge, har han dog også efterladt genrebilleder, ligesom han, omend i mindre grad, senere beskæftigede sig med portrætkunsten. Efter sigende har han tillige virket som silhuettør. Da R. malede sit billede af Skive købstad boede han hos proprietær Dalsgård på Krabbesholm, hvor man mener at han havde en vis indflydelse på sønnen Christens lyst til at gå i hans fodspor og male jyske landskaber. Men mens Dalsgård opnåede at blive en af periodens betydeligste genremalere, måtte R. nøjes med at blive karakteriseret som repræsentant for tiden mellem guldaldermalerne og det naturalistiske gennembrud med en udpræget sans for at gengive landskabsprospekter med koloristisk indføling og fint lys. Væsentlige arbejder stammer fra kunstnerens ophold i Finland, hvor han fik en nær tilknytning til familien Jaenisch i Wiborg. Da R. i 1847 vendte hjem til Danmark lånte Helene Jaenisch ham en større sum penge, så han var i stand til at købe godset Langesgård i Jylland. Forstand på økonomi kan han dog ikke have haft. Skønt familien Jaenisch flere gange siden forstrakte ham med penge, måtte han få år efter gå fra gården. Ved sin død boede R. på søsterdatterens ejendom i Estland.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.