Ejnar Iversen

Weilbach information

Genealogy

Iversen, Ejnar, *1914, maler og grafiker. *29.7.1914 i Vejle. Forældre: Malerm. Søren Hansen I. og Anna Sofie Sørensen. ~6.12.1939 i Vinding med Alfrida Gudrun Nielsen, *11.4.1915 i Vejle, datter af snedker Jacob N. og Olivia Jensen.

Biography

Ejnar Iversen arbejdede som ung i faderens malerværksted i Vejle og fik her også mulighed for at arbejde med et kunstnerisk billedudtryk. Hans første malerier var skildringer af enkle motiver i hverdagen med betoning af farvevirkningen. I nogle år i 1940rne fik malerierne en romantisk karakter med sværmeriske og stemningsmættede beskrivelser af især sommerlivet ved Vejle Fjord. I slutningen af 40rne malede I. mere kraftfyldte og stoflige naturskildringer, bl.a. motiver fra Norge. I midten af 1950erne forsvandt det genkendelige motiv helt i I.s kunst. Collagen blev hans foretrukne udtryksform og har været det lige siden, også som udgangspunkt for et stort antal farvestærke serigrafier. I collagerne kunne I. forene sin fornemmelse for poesien i slidte og kasserede materialer med en sikker sans for sammenstilling af farveudtryk. I 1980erne har I. genoptaget oliemaleriet i forbindelse med udsmykningsopgaver og atter med farven som det mest betydningsfulde, billedbærende element.

Education

Malersv. (sølvmed.); elev af maleren Victor Jensen, Vejle.

Travels

Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien.

Occupations

Kunstnerisk kons. for Vejle Amtskomm. fra 1975.

Scholarships

Exhibitions

Germinalen 1936; Unionen 1943-47; KE 1944; KP 1949, 1951- 56; Tre malere, Skive Mus. 1960; Sydslesvigs da. Kunstforen., Flensborg 1962; Kontrast 1971; 4 malere, Vejle Kunstmus. 1975; Kunstbygn., Odense 1976; Malere fra Vejleegnen, Vejen Kunstmus. 1976; SAK 1977; Tegninger og grafik af vejlensiske kunstnere, smst. 1978; Gal. Olsen, Fr.cia 1979, 1983; Forårsudst., Vejle Kunstmus. 1982; Molde Kunstforen., Norge 1979; Städtisches Mus., Flensborg 1979. Separatudstillinger: Vejle Mus. 1947 (s.m. Rob. Dueholm Jessen og Will. Hansen); Gal. Porta, Odense 1960; Vejle Kunstmus. 1984 (retrosp.); Vejle Rådhus 1991, 1993.

Artworks

Portræt (1934); Opstilling med brødmaskine (1942); Sommersøndag ved Hansens Kiosk (ca. 1943, Vejle Kunstmus.); Collage (1967); Impression de Rue du Parc (collage, 1972). Udsmykninger: Amtsplejehjemmet Sukkertoppen, Vejle (1981-82); Forsorgscentret Brejning, Vejle (1982); Nørremarkssk., Vejle; Vejle Komm. Vandværk.

Literature

E.I.: Grafik (s.m.Albert Bertelsen), 1960; Niels Th. Mortensen: Da. Billedkunst, 1964, 254; samme: Germinalen. En kunstnergruppe og dens miljø, 1964; samme: Maleren E.I., 1966; Stig Miss i: Kunstklubben, 55, jan. 1984 (interv.); Niels Th. Mortensen og Stig Miss i: Maleren E.I., Vejle Kunstmus. 1984.

Author: Stig Miss (S.Mi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.