Axel Schovelin

Weilbach information

Genealogy

Schovelin, Axel Thorsen, 1827-1893, maler. *22.3.1827 i Kbh., ?18.12.1893 på Fr.berg, begr. smst. (Solbjerg). Forældre: Boghandler Peter Thorsen S. og Anne Cathrine Elisabeth Larsen. ~31.5.1851 i Søllerød med Oline Hansine Petrine Moos, *23.3.1823 smst., ?21.9.1893 på Fr.berg, datter af kromand Peder Pedersen M. og Ane Larsen.

Biography

Axel Schovelin dristede sig i sin landskabskunst ikke ud over det velafprøvede og traditionsbundne, men der var noget solidt ved både emnevalg og billedkomposition, som gjorde ham til en populær kunstner. Han yndede især at male nordsjællandske landskaber og partier fra Dyrehaven og Strandmøllen. Med årene forfladigedes hans arbejdsmåde en del, især havde han tilbøjelighed til at gentage sine egne arbejder uden at benytte sig af naturstudiet. Interessante og enestående er hans indgående skildringer af de ældste danske træer, udgivet som en samling raderinger.

Education

Elev på Kunstakad. Kbh. fra okt. 1839, til gipssk. 1844 (J.L. Lund), til modelsk. 1846; deltog uden held i Neuhausens konk. 1851, 1853, 1855.

Travels

Tyskland (bl.a. Tyrol) og Frankrig 1857-59; Heidelberg 1866.

Occupations

Scholarships

Akad. 1857-58.

Exhibitions

Charl. Forår 1848-58, 1860-78, 1880-93; Kunstakad., Sth. 1850; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Theaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Søllerød billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Morgen ved stranden (udst. 1848); Skovparti (udst. 1848); Landskab, motiv ved Frederiksværk (udst. 1850); Slotsruinerne ved Heidelberg (1866, udf. til Chr. IX, tidl. Johan Hansens Saml.); Samme motiv (bestilt af Chr. IX, udst. 1867); Sommerdag ved Søllerød (1870, Søllerød Mus.); Fuglsangssøen, Gentofte (1870, tidl. Johan Hansens saml.); Aftenstudie, udsigt fra Skovgaards Villa i Rosenvænget (tidl. Johan Hansens saml.); Stadsgraven foran Østerport (1875, Kbh. Bymus.); Ved en skovsø (erhv. 1892 af Aalborg Mus., nu Nordjyll. Kunstmus.); Parti fra Frederiksdal (tidl. Aalborg Mus.); Parti af Ordrup Mose (udst. 1901); Parti fra Eremitagesletten (Glyptoteket). Tegninger: Stampemøllen (1842, Søllerød Mus.); Landskab med træer i forgrunden (1855, Kobberstiksaml.); Niels Hansens gård i Øverød (1873, Søllerød Mus.); Søllerød Sø set vestfra (1874, smst.); Kongeegen ved Chr.sæde nær Ryde Station (1879, til: Mærkelige gamle danske Træer navnlig Ege og Bøge, Jagt- og Skovbrugsmus.); Ørholm (1880, Søllerød Mus.); Toldstedet Alexandria (Øregaard). Raderinger: Ved Sorgenfri (1851); Mølleåens udspring af Furesøen (træsnit, 1861, Søllerød Mus.); Mølleåens udløb i Øresund (træsnit, ca. 1861, smst.); Skarritsholm (1889); Jægersborg Dyrehave (Jagt- og Skovbrugsmus.). Skriftlige arbejder: Mærkelige gamle danske Træer navnlig Ege og Bøge, Hft. 1-7, 1881-91 (21 tvl. med tekst, flere bl.a. på Jagt- og Skovbrugsmus.);

Literature

Berl. Aften 19.12.1893 (nekr.); F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924-27, 171; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 83. Auktionskataloger: 23.12.1856; 6.3.1894. Brev (Hirschsprung).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.