Erik Thommesen

Weilbach information

Genealogy

Thommesen, Erik, *1916, billedhugger. *15.2.1916 i Kbh. Forældre: Civiling. Harald T. og Ester Klintø. ~24.8.1940 i Kbh. med væveren Anna Olivia Jepsen (se Thommesen, Anna), *10.9.1908 smst., datter af skibsfører i DFDS Jep Olivarius J. og Anna Sørine Louise Slengerik.

Biography

Erik Thommesen begyndte at tegne landskaber og dyremotiver, da han læste zoologi. Senere gik han i gang med at tegne croquis og male. Motivet er hovedsagelig mennesket oftest mor og barn eller mand og kvinde som han skildrer med store, bøjede hoveder og afmagrede kroppe i en næsten ekspressionistisk stil. Hans første eksperimenter i brændt ler stammer fra 1937, f.eks. Siddende kvinde, som kan minde om nogle af Matisses skulpturer. I 1938 begyndte T. at skære i træ, som siden er forblevet hans foretrukne materiale. Han har også i perioder arbejdet med granit og brændt ler. Med undtagelse af ganske få værker af religiøs karakter med Passionen som motiv, f.eks. Græd ikke, Guds Moder, er det almenmenneskelige det gennemgående tema i T.s skulpturer. Fra begyndelsen af 1940rne stammer en serie værker, inspireret af motivet Pige med fletning, som kulminerer i 1948 med skulpturen af samme navn på Statens Museum for Kunst, hvor krop og fletning danner en kraftig søjle. I skulpturen på Nordjyllands Kunstmuseum året efter er fletningen blevet så stor, at den er blevet et selvstændigt element. En anden serie tager udgangspunkt i motivet Hoved, som efterhånden bliver til en blokagtig form, en arkitektonisk konstruktion. Årene 1948-49 var et vendepunkt i T.s kunstneriske udvikling. Han opdagede Astrid Noacks udtryksfulde naturalistiske skulpturer og forsøgte at give sine forenklede menneskeskildringer et mere ekspressivt udtryk. Han opdagede, at han bedst kunne opnå en almenmenneskelig karakter ved at fjerne sig fra motivets lighed, fra den ydre form. Hans skulpturer får således et blok- eller træstammepræg. De massive volumener støtter sig mod hinanden, skaber samhørighed, bliver til to eller flere figurer, som f.eks. To Mennesker, Mand og Kvinde, eller forbliver en enkelt figur som Kvinde fra 1960. Skulpturerne karakteriseres ved deres rytme. De ser ud, som om de har deres udspring i naturen og rejser sig i rummet. De er som organiske vækster, tunge, men også runde og frodige. T. har fundet inspiration i de afrikanske skulpturer samt hos vestlige billedhuggere som Henri Matisse, Pablo Picasso og Aristide Maillol. T. var i årene 1948-51 tilknyttet Cobra- bevægelsen, men har ikke set denne som væsentlig for sin senere kunstneriske udvikling.

Education

Studerede en tid zoologi; som kunstner autodidakt. Rejser og udlandsophold: Korte rejser i Frankrig og Sverige. Stipendier og udmærkelser: Løvtorp 1949; Emma Bærentzen 1950; Akad. 1950, 1954; C.C. Hall 1950; Bielke 1951; Dalsgaard 1954; Astrid Noack 1955; Kai Nielsen 1956; Levisons Kunstnerpr. 1957; Eckersberg Med. 1965; Thorvaldsens Med. 1972; Prins Eugen Med. 1983; Carl Nielsen 1990; Skovgaard Med. 1995.

Travels

Occupations

Lærer ved Det jyske Kunstakad. 1965-70; medl. af Stat. Kunstfonds udsmykn.udv. 1965- 68.

Scholarships

Exhibitions

Skandinaverne 1939; KE 1940-43, 1950; Teltudst., Klampenborg 1941; Høstudst. 1944, 1947-49; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1950; Art Experimental (Cobra), Palais des Beaux Arts, Liège 1951; Martsudst. 1951-81; Abstrakt Kunst, Koldinghus 1952; Århus- Udst. 1954; Contemp. Art in Scand., 17 Da. Artists, Brown Stone Gal., N.Y. 1954; Arte Nord. Contemp. 1955, Pal. delle Espo., Rom 1955; Da. Konst, Konsthallen, Götaplatsen, Göteborg 1955; bien., Venezia 1956; Deense beeldhouwkunst, Stadspark, Groningen 1957; Da. nutidskonst 2, Lunds Konsthall 1959; Ur Ingmar och Rigmor Hambergs Saml., Göteborgs Konstmus. 1959; Å-udst. 1959; The Arts of Denm., Viking to Modern, Metropolitan Mus. of Art, N.Y. m.fl. 1960- 61; Nutidskonst ur Anna och Kresten Krestensens Saml., Göteborgs Konstmus. m.fl. 1962-63; Art da. contemp., Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 1968; Art da. 1945-1973, Grand Palais, Paris 1973; Da. og udenlandsk kunst, Birchs Kunsthdl., Kbh. 1973; Da. Kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, smst. 1976; Cobra 1948-1978, Court Gal., Kbh. 1978; Erling Koefoeds Saml., Nikolaj, Kbh. 1980; Abstrakt kunst i en da. privatsaml., Glyptoteket 1982; Skulptur i mørke, Nordjyll. Kunstmus. 1983; De danske, Liljevalchs, Sth. 1985; Cobra, Hara Mus. of Contemp. Art, Tokyo 1986; Den globale dialog, Louisiana 1986. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn 1937 (s.m. Carl Simon Olsen); Abstrakt Kunst, Randers Kunstmus. 1949 (s.m. Carl-Henning Pedersen); Tokanten, Kbh. 1947, 1949-50 (s.m. Anna T.); Gal. Blanche, Sth. 1953 (s.m. Astrid Noack, Jens Søndergaard); Kunstforen., Kbh. 1957 (s.m. Jeppe Vontillius), 1985 (s.m. Anna T.); Helligåndshuset, Randers 1961 (s.m. Egill Jacobsen, Asger Jorn); Kobberstiksaml. 1972; Glyptoteket 1985; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1991 (s.m. Anna T., Jeppe Vontillius); Skovgaard Mus. 1995; Palæet, Roskilde 1995 (s.m. Anna T., Klaus Thommesen).

Artworks

Siddende kvinde, nøgen (brændt ler, 1937, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1937, Nordjyll. Kunstmus.); Pigehoved (1937, smst.); Kvindebuste, kunstnerens hustru (1938, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1938, smst.); Græd ikke, Guds Moder (1939, Holstebro Kunstmus.); Selvportræt (1940, Stat. Mus. for Kunst); Kvindebuste med fletninger (1941, smst.); Selvportræt (1942, Fyns Kunstmus.); skulptur (1942, Aarhus Kunstmus.); Kvinde med fletninger (1943, Stat. Mus. for Kunst); Hoved (1945, Aarhus Kunstmus.); relief (1946, Kastrupgaardsaml.); Pige (1947, Storstrøms Kunstmus.); Pigehoved (1947, Stat. Mus. for Kunst); skulptur (1948, Aarhus Kunstmus.); Pige med fletninger (1948, Stat. Mus. for Kunst); uden titel (1948, Silkeborg Kunstmus.); Ung pige (1948, Esbjerg Kunstmus.); Mand (1949, Storstrøms Kunstmus.); Hoved (1950, Stat. Mus. for Kunst); Mand og kvinde (1950, smst.); Mand (1951, Storstrøms Kunstmus.); Hoved (1951, Louisiana); To mennesker (1953, Nordenfjeldske Kunstindustrimus, Trondheim); Mand og kvinde (1955, Nordjyll. Kunstmus.); Moder og barn (1955, Stat. Mus. for Kunst); Kvinde (1955, Storstrøms Kunstmus.); Moder og barn (1955, Louisiana); Mand og kvinde (1956, smst.); Mand (1957, Aarhus Kunstmus.); uden titel (tegn., 1957, Storstrøms Kunstmus.); Kvinde (1960, Louisiana); Kvinde (1961-63, Stat. Mus. for Kunst); Kvinde (1964-72, Glyptoteket); Kvinde (1969, Stat. Mus. for Kunst); Mand (1970, Nasjonalgal., Oslo); Mand (1972-74, Holstebro Kunstmus.); Kvinde (1976, Stat. Mus. for Kunst); Kvinde (1983, Trapholt); Kvinde (1993, Holstebro Kunstmus.); Kvinde (1995, Bornholms Kunstmus.). Udsmykninger: Kvinde (bronze, 1977, Tårnby Rådhus); Mand (1984, TV-huset, Arhus); Kvinde (bronze, 1987, Ålykke-centret, Odder). Skriftlige arbejder: Til minde om Astrid Noack, i: Kat., Martsudst. 1955; Til udst. gæster, i: Kat., KE 1957; Astrid Noack i tidens kunst, i: Signum, 1, 1961, 41-64; Tidsforpligtelsens paradoks, i: Louisiana Revy, 3, 1962, 36; tekst i Drakabygget, 1, 1962, 44f; Kommentar til mine tegninger, i: Signum, 2, 1962; Hvor mødes kunst og virkelighed, i: Signum, 2, 1963, 26-30; Moderne salon eller nutidighed i billedkunsten, i: Ole Wahl Olsen (red.): J. Ortega y Gasset. Synspunktet i kunsten, 1968, 35-52; Matisse-udst. med dobbeltmotiv, i: Billedkunstnernes Bl., 5, dec. 1970; Bulletin til B.I.S.R. i: Cras XXXVII, 1984, 53-55; Rytme og form, Inf.ark, Glyptoteket 1991; Kunstens skygge, i: Jyll.p. 29.4.1997. Essaysamlinger: Umiddelbarhedens Kunst, 1995.

Literature

Ejler Bille i: Helhesten, ll, 1944, 158; Ole Sarvig i: Paletten, 4, 1946; Kunst, 1, 1953, 23f; Poul L. Andersen i: Kunst, 3, 1955, 69; Robert Dahlmann Olsen i: Ark., 5, 1957, 79; Troels Andersen i: Signum, 4, 1962, 29f; Poul Vad: E.T., 1964; Louisiana Revy, 1, 1966, 26; Billedkunst, 2, 1966, 49; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 80; Ole Sarvig i: Ole Wahl Olsen (red.): J. Ortega y Gasset. Synspunktet i kunsten, 1968, 53, 55f, 58; Lars Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr. 1968, 17, 23; Poul Vad i: Kunst Mus., 2, 1977, 30-32; Lars Rostrup Bøyesen i: Kunst Mus., 1984, 78; Gunnar Jespersen: Kunstnernes stemmer, 27 portrætter og interviews, 1993, 91-95; Henning Jørgensen i: Ny da. Kunsthist., bd. 7, 1995; Gunnar Jespersen i: Ny da. Kunsthist., bd. 8, 1995, 147-50; Hanne Abildgaard i: Da. skulptur i 125 år, 1996; Poul Vad: Det springende punkt, 1997.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.