Erik Thommesen

Literature

Ejler Bille i: Helhesten, ll, 1944, 158; Ole Sarvig i: Paletten, 4, 1946; Kunst, 1, 1953, 23f; Poul L. Andersen i: Kunst, 3, 1955, 69; Robert Dahlmann Olsen i: Ark., 5, 1957, 79; Troels Andersen i: Signum, 4, 1962, 29f; Poul Vad: E.T., 1964; Louisiana Revy, 1, 1966, 26; Billedkunst, 2, 1966, 49; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 80; Ole Sarvig i: Ole Wahl Olsen (red.): J. Ortega y Gasset. Synspunktet i kunsten, 1968, 53, 55f, 58; Lars Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr. 1968, 17, 23; Poul Vad i: Kunst Mus., 2, 1977, 30-32; Lars Rostrup Bøyesen i: Kunst Mus., 1984, 78; Gunnar Jespersen: Kunstnernes stemmer, 27 portrætter og interviews, 1993, 91-95; Henning Jørgensen i: Ny da. Kunsthist., bd. 7, 1995; Gunnar Jespersen i: Ny da. Kunsthist., bd. 8, 1995, 147-50; Hanne Abildgaard i: Da. skulptur i 125 år, 1996; Poul Vad: Det springende punkt, 1997.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.