J.P. Wildenrath

Weilbach information

Genealogy

Wildenrath, Johan Peter 1861-1904, maler. *27.6.1861 i Helsingør, ?18.7.1904 i Istres, Provence, begr. smst. Forældre: Kaptajn, senere oberst Frederik Sofus W. og Marie Antonie Elisabeth Bugge. ~1° 3.10.1886 i Dollerup med Margrethe Krabbe, *17.1.1864 i Kbh., ?17.6.1929 i Holland, datter af cand. jur., senere herredsfoged, minister, kammerherre, Christopher K. og Marie Dorothea Boesen. Ægteskabet opl. ~2° 25.7.1899 i Kbh. med Louise Margrethe Schepeler, *1.12.1874 i Kbh., ?febr. 1909 i Sverige, datter af hotelforpagter senere ejer Ludvig Hermann Eduard S. og Karen Marie Larsen.

Biography

J.P. Wildenrath debuterede i 1882 med et interiør fra en gård i Helsingør, som vakte kritikkens interesse. Kort efter opgav han sin akademiuddannelse og søgte alternativ undervisning på Studieskolerne hos L. Tuxen. W. malede landskaber, fortrinsvis efterårsmotiver, først i egnene omkring Kolding og Viborg, derefter i Frankrig, hvor han slog sig ned i Provence og lokalt fik stor succes med en udstilling i Aix i 1887. På Skagen traf han i 1892 V. Schønheyder Møller, som malede hans portræt. Mens han i 1890erne boede i Danmark, malede han bl.a. på Baggesvogn ved Sindal, i Nordsjælland, Rø og Svejbæk. Derefter vendte han med sin anden kone tilbage til Provence, hvor han var kendt. Emil Hannover har rosende omtalt farven og andre fine kvaliteter i W.s kunst.

Education

I malerlære; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., juni 1879-okt. 1882; Kunstnernes Studiesk. (L. Tuxen).

Travels

Paris, Provence, Nice, Menton 1884-94; Skagen sommer 1892; Norge 1895; bosat i Schweiz 1899; i Istres fra 1900.

Occupations

Scholarships

Bronzemed. Aix 1887; Akad. 1899, 1901.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1882-83, 1885-86; Charl. Forår 1883-86, 1888-91, 1894, 1897-1901, 1905; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889; Kunstnernes Studiesk., Charl.borg 1896; Raadhusudst., Kbh. 1901. Separatudstillinger: Aix 1887; Danm. 1898 (s.m. Ellen Jolin, Augusta Dohlmann og Agnes Lunn). Auktioner: Charl.borg 9.10.1886; 2.10.1889; 20.2.1896 (s.m. V. Schønheyder Møller); 25.2.1899.

Artworks

Interiør fra en gammel gård i Helsingør (udst. 1882); Tisvildeskoven (1884, Kunstmus. Reykjavík); Gamle ege ved Hald (udst. 1886); Finnerup Hede (1886, Nordjyll. Kunstmus.); Tusmørke, Provence (udst. 1888); Ved Martigues (udst. 1889); tang de Berre (1889); Morgen ved bredden af l'étang de Bolmon, Marignane (Mus. des Beaux-Arts, Marseille, købt 1890); Støv, olivenstammer, Nice (udst. 1891); Snefald, skovinteriør fra Montagnes St. Baume (udst. 1891); Brøndums Hotel, Skagen (1892, Skagens Mus.); Vintermorgen, Skagen Nordstrand (udst. 1894); Udsigt over Øresund fra bakkerne ved Hellebæk (udst. 1898); Under graner, Gribskov (udst. 1900); grafik i Kobberstiksaml.; tidl. repr. i Johan Hansens Saml.

Literature

Pol. 10.10.1886 (E. Hannover); 28.7.1887 (samme); Berl. Tid. 22.7.1904; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929. Auktionskataloger: 30.1.1905 (dødsbo).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.