J.P. Wildenrath

Genealogy

Wildenrath, Johan Peter 1861-1904, maler. *27.6.1861 i Helsingør, ?18.7.1904 i Istres, Provence, begr. smst. Forældre: Kaptajn, senere oberst Frederik Sofus W. og Marie Antonie Elisabeth Bugge. ~1° 3.10.1886 i Dollerup med Margrethe Krabbe, *17.1.1864 i Kbh., ?17.6.1929 i Holland, datter af cand. jur., senere herredsfoged, minister, kammerherre, Christopher K. og Marie Dorothea Boesen. Ægteskabet opl. ~2° 25.7.1899 i Kbh. med Louise Margrethe Schepeler, *1.12.1874 i Kbh., ?febr. 1909 i Sverige, datter af hotelforpagter senere ejer Ludvig Hermann Eduard S. og Karen Marie Larsen.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.