Carlo Wognsen

Occupations

Tegnelærer 1939-76; leder af flygtningelejren West, Nørresundby, 1945-49; Aalborg Bys Hæderslegat 1945; censor Å-udst. 1963-65; lektor ved Aalborghus Gymn. 1963-76.

Author: Jacob Blegvad (J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.