Hilmar Riberholt

Biography

Hilmar Riberholt var en af de få danske kunstnere, der i 1920rne og 1930rne malede nattebilleder. Han specialiserede sig i måneskinsbilleder, udført i nattetimerne ved hjælp af acetylenlygter til oplysning af lærredet. Den romantiske stemning, der karakteriserer disse billeder, blev også et gennemgående træk i andre af hans malerier som i Indgangen til Skt. Catharinæ Kirke fra 1915, hvor en allé af magtfulde høje træer næsten skjuler den meget lille indgangsdør til kirken. I andre billeder er gamle bygninger og kanaler, bl.a. fra Ribe og Nyhavn, udført med poetiske effekter som lys, der spejler sig i vandet. En række tidlige arkitekturbilleder repræsenterer en betydningsfuld del af R.s kunstneriske arbejde, f.eks. Det indre af Århus Domkirke, der kendetegnes af omhu i afstemning af farverne.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.