Stephan Ussing

Weilbach information

Genealogy

Ussing, Stephan Peter Johannes Hjort, 1868-1958, maler. *17.6.1868 i Skanderborg, ?13.3.1958 på Fr.berg. Forældre: Boghdl. Thorvald U. og Camilla Cathinca Ussing. ~29.5.1897 i Kbh. med Louise Christine Nyegaard, *18.2.1868 smst., ?12.7.1943 på Fr.berg, datter af malerm. Andreas Ludvig N. og Mette Andrea Christine Wiebye.

Biography

Stephan Ussing var først og fremmest Ribemaler, selv på Capri eller på Montmartre kunne han gribe sig i at længes efter Ribe, som var hans slægtsby. Farfaderen, Teodosius, var klosterforstander ved Sortebrødreklostret, og moderens farfar, Peder Ussing, var en højt agtet snedker og maler, og selv var han opkaldt efter dennes yngste søn, billedhuggeren Stephan Ussing. U. hørte til den gruppe af naturalistiske malere, som gik under betegnelsen Charlottenborg-Malere og han var umådelig produktiv. Da U. blev ansat på Den kgl. Porcelænsfabrik, hvor Arnold Krog ledede underglasurmaleriet, kom U. lige fra Académie Julian i Paris med friske indtryk af det dekorative maleri. Disse omsatte han til naturalistiske motiver, præget af japonisme. På sine ældre dage kom U. gerne til Ribe om sommeren, hvor han malede en lang række naturalistisk udførte gadebilleder. De er en fin topografisk kilde.

Education

Udlært malersv.; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (F. Vermehren, J. Exner og O. Bache) 1888-95; besøgte Zahrtmanns Sk. 1891; Acad. Julian, Paris (Jules Lefebvre) 1892-94.

Travels

Paris 1892-94; Tyskland og Italien 1920, 1934, 1937.

Occupations

Sign. maler (underglasur), Den kgl. Porcelainsfabr. 1896-1930.

Scholarships

Det L'ske Legat; Charl.borgs Udst.fond.

Exhibitions

Kleis' Kunsthdl. 1892 (Zahrtmanns elever); Charl. Forår 1895, 1897-1902, 1904-05, 1907-11, 1913-23, 1925-34, 1936-44, 1946; KE 1905, 1907-10, 1912; Landsudst. i Aarhus 1909; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; Charl. Eft. 1922; verdensudst., Paris 1925; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942. Separatudstillinger: 1923; 1924 (Ribe Mus.); 1926; 1929; 1931; 1934 (Ribe Stiftsmus.); 1934 (Ovenlyssalen, Bredg. 34, Kbh.; 1935; 1940. Auktioner: 18.2.1930; 23.2.1932; 10.2.1936 (Charl.borg).

Artworks

Parti fra en sø med bådebroer (tegn. 1868, Johs. Larsen Mus.); en lang rk. tegn. fra Kerteminde (1935, smst.); Hjørnet af Kattestr., Kerteminde (1955, smst.). Malerier: Selvportræt (udst. 1895); Min hustru og jeg (udst. 1904); Min Moder (udst. 1907); Frederiksberg Have, oktober morgen (udst. 1913); Frederiksberg Slot fra Indelukket (udst. 1917); Fiskergade, Ribe (udst. 1920); Klostergade (1923, Ribe Kunstmus.); Gade i Nordby, Fanø (udst. 1926); Rosenborg Slot, maj (udst. 1931); Frederiksborg Slot, juli (udst. 1934); Troense, Svendborgsund (udst. 1942); Ribe set fra plantagen (1944, Ribe Kunstmus.); Apotekergården i Ribe (1944, smst.); Slotsgraven i Ribe (1944, smst.); desuden motiver fra den jyske hede samt en række malerier fra Italien. Porcelæn: Underglasurmaleri, bl.a. med motiver fra Frederiksberg Have; vase (1898, Kunstindustrimus., Kbh.).

Literature

Arthur Hayden: Kopenhagener Porzellan, Leipzig 1923; Berl. Tid. 25.9.1923 (K. Flor); 5.10.1929 (samme); Nat. Tid. 26.9.1923 (Th. Faaborg); Ribe Stiftstid. 25.6.1924; Pol. 18.10.1926; Dag. Nyh. 16.11.1931 (samme); Xenius Rostock: The Royal Copenhagen Porcellain, 1939, 27; Ekstrabl. 3.2.1940; Vestkysten 15.6.1948; Bredo L. Grandjean: Kgl. da. Porcelain 1884-1980, 1983. Breve (Ribe Lokalarkiv).

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.