Stephan Ussing

Biography

Stephan Ussing var først og fremmest Ribemaler, selv på Capri eller på Montmartre kunne han gribe sig i at længes efter Ribe, som var hans slægtsby. Farfaderen, Teodosius, var klosterforstander ved Sortebrødreklostret, og moderens farfar, Peder Ussing, var en højt agtet snedker og maler, og selv var han opkaldt efter dennes yngste søn, billedhuggeren Stephan Ussing. U. hørte til den gruppe af naturalistiske malere, som gik under betegnelsen Charlottenborg-Malere og han var umådelig produktiv. Da U. blev ansat på Den kgl. Porcelænsfabrik, hvor Arnold Krog ledede underglasurmaleriet, kom U. lige fra Académie Julian i Paris med friske indtryk af det dekorative maleri. Disse omsatte han til naturalistiske motiver, præget af japonisme. På sine ældre dage kom U. gerne til Ribe om sommeren, hvor han malede en lang række naturalistisk udførte gadebilleder. De er en fin topografisk kilde.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.