Niels Winkel

Weilbach information

Genealogy

Winkel, Niels, *1939, maler. *5.8.1939 på Fr.berg. Forældre: Specialarb. Niels W. og husholdningslærer Anna Gudrun Egilsson. ~29.5.1965 på Fr.berg med designer Britt Lindgreen, *13.2.1944 i Kbh., datter af fuldmægtig Kai Harald L. og Else Augusta Vognsen.

Biography

Niels Winkel vil om noget være forbundet med portrættet. Han har hidtil udført omkring 85, hvoraf halvdelen blev vist på Frederiksborgmuseet i 1989. Ud over en psykologisk indtrængende afdækning af den portrætterede karakteriserer han vedkommendes personlighed og liv gennem referencer til arbejde og drømme i portrættet af Jens Otto Krag til europapolitikken og de kunstneriske ambitioner, som det kendes fra traditionen for det borgerlige repræsentationsportræt siden 1400-tallet. W.s udgangspunkt er bl.a. det naturalistiske landskabsmaleri, som han dyrkede sammen med to andre nyrealister, Niels Strøbek og Niels Wamberg, i et fælles forskningsprojekt under uddannelsen på Kunstakademiet for W.s vedkommende tillige gennem tekniske studier i farve og fernis. Hertil kom kopiering af bl.a. værker af Eckersberg, som han siden, ikke mindst som kandidatstipendiat ved Kunstpædagogisk skole, har gjort til genstand for intense studier og skriftlige arbejder. Land- og senere byskaberne i navnlig 1970erne førte i 1977 frem til det første portræt af departementchef, senere ambassadør Jens Christensen. Sideløbende med portrætbillederne og et omfattende arbejde i dansk kunsts faglige og kollegiale institutioner har W. i samarbejde med Per Steen Hebsgaard skabt en række udsmykninger i glas af abstrakt karakter.

Education

Udd. maskinarb. 1960; Kunstakad. Kbh. (Egill Jacobsen) 1962-67; kunstpæd. sk. (Helge Bertram) 1970-72; kandidatstipendiat, Kunstakad. Kbh. 1972- 74.

Travels

Bosat i Sverige 1953-61; rejser til bl.a. Amsterdam; Berlin; Bruxelles; N.Y.; Paris; Rom.

Occupations

I best. for Charl.borg 1986-90; fmd. for BKF 1986- 90.

Scholarships

Gerda Iversen 1964; Serdin Hansens Pr. 1966; Stat. Kunstfond 1967-68; Zahrtmann 1971.

Exhibitions

KE 1965, 1967-68, 1970; Charl. Forår. 1965-66, 1968-70, 1975-76, 1980; Charl. Eft. 1966, 1975-80; Ung da. kunst, Louisiana m.fl. 1972; Den Flexible 1983- 90; Portrætter, Gal. Asbæk, Kbh. m.fl. 1985; Ny da. glaskunst, Centre Internat. des Vitrail, Chartres m.fl. 1988-89; Den Gyldne 1992-97. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1979; Gal. Unicorn, Kbh. 1981; Aarhus Kunstmus. 1983; Det da. Hus, Paris 1984-85; Gal. Gerly, Kbh. 1985; Nikolaj, Kbh. 1986; Bispegården, Kalundborg 1987; Fr.borgmus. 1989; Orlogsmus., Kbh. 1994-95.

Artworks

Amalienborg Slotsplads, set fra Marmorkirkens kuppel (1967, Ribe Kunstmus.); Mod Østerbro (1969, Borrebakken Plejehjem, Lyngby); Øresund 12.9.1973 (1973, Tingbjerg Plejehjem); Bruxelles (1982, Aarhus Kunstmus.). Portrætter: Ambassadør Jens Christensen (1977, Udenrigsmin.); finansmin. Poul Møller (1980, Folketinget); medicinaldir. Esther Ammundsen (1982, Den alm. da. Lægeforen., Kbh.); statsmin. Jens Otto Krag (1983, Fr.borgmus.); ark. C.F. Møller (1984, Aarhus Univ.); 4- dobbelt portræt af formænd for lægeforen.(1984, Den alm. da. Lægeforen., Kbh.); modeskaberen Erik Mortensen (1988); Dronn. Margrethes og Prins Henriks sølvbryllupsportræt (1992, Amalienborg); Prins Henrik (1992, smst.); Folketingets ombudsmand Lars Nordskov Nielsen (1993, Ombudsmandsinst.); fmd. for Folketinget Henning Rasmussen (1995, Folketinget). Udsmykninger: Bybillede I-III (1970, Ingeniørsk., Horsens); Den da. Frimurerloge, Kbh. (rumudsmykn., 1978); Hindsgavl, Fyn (glas, 1985); Domus Technica, Kbh. (glas og keramik, 1988); Kbh. Univ., Frue Pl., auditorier (udsmykn. og farvesætn., 1990); DSB Intercitytog "Christian II" (1990); Stenomus., Aarhus Univ. (udsmykn. og farvesætn., 1993); Danfoss, Racine, Wisconsin, USA (glas, 1993); Danfoss, Schiedam, Holland (glas, 1994); Danfoss, Madrid (glas, 1995); Nordals Idrætscenter, Nordborg (1997). Frimærker: I anl. af 400-året for Ole Worms fødsel (1988); af Da. Metalarb.forbunds 100 års jub. (1988); af 500-året for Columbus' opdagelse af Amerika (1992); af Dronn. Margrethes og prins Henriks sølvbryllup (1992); af 500året for fredstraktat mellem Danm. og Rusland (1993). Skriftlige arbejder: Naturstudiet i C.W. Eckersbergs marinemaleri, 1976; C.W. Eckersberg, nogle aspekter af Eckersbergs arbejdsmetoder, i: Kat. Aarhus Kunstmus. 1983; Dokumentation omkring N. Abildgaard-dørstykkerne til Frydenlund, 1983; Perspective et coloris, metode de travail des peintres a l'or danois, i: Kat. Det da. Hus, Paris 1984-85; medforf. til mindebog om Helge Bertram: Spillets regler, 1994; Eckersberg til søs, i: Marinehist. tidsskr. 1995.

Literature

Lise Svanholm i: Kat., Portrætter, Gal. Asbæk m.fl. 1984-85; Ann L. Sørensen: N.W., 1986; Pol. 25.4.1987 (interv.); Hans Edvard Nørregård-Nielsen i: Kat., Ny da. glaskunst, Chartres m.fl. 1988-89; Kirsten Nannestad, Keld Zeruneith i: Kat., Fr.borgmus. 1989; Berl. Tid. 4.8.1989 (Torben Weirup); Fr.borg Amts Avis 5.8.1989 (Ann L. Sørensen); Lise Svanholm: Da. portrætter 1985-95, 1995. Ugens kunstner, DR TV 2.5.1982 (Ole Braunstein).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.