Emil Normann

Biography

Emil Normann udviklede og dyrkede sit tegnetalent ved selvstudier og fra april 1925 som elev i Eckersbergs private malerskole. Afbrudt af N.s udstationeringer holdt Eckersberg og N. kontakt, og i efteråret 1827 anlagde N. korvetten på Eckersbergs maleri af en korvet, der ligger bi. N. var i 1834 udkommanderet til linieskibet Dronning Maries første togt, og Eckersberg var med som passager på rejsen rundt om Sjælland. I Storebælt gik de to ud i en båd og tegnede linieskibet, der lå for anker med sejlene oppe. Da flotillen nåede Christiansø, udførte N. skitsen til sit maleri Kanonbåden Delphinens ankomst til Christiansø. I fortsættelse af den tegneundervisning, der var en del af officersuddannelsen, perfektionerede N. sig i at skildre de forskellige sejlskibstyper og deres manøvrer i krig og fred samt i at tegne prospekter af havne- og gadepartier. N.s kunstneriske produktion var beskeden og ikke beregnet til salg. Han beholdt sine tegninger og en del malerier, andre gav han bort. I Eckersbergs bo var der ti oliemalerier af N.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.