Emil Normann

Literature

T.A. Topsøe Jensen og E. Marquard: Officerer i den da.- norske Søetat, 1935, II, 257f; Emil Hannover: Eckersberg, 1898, 215, 288; 500 Malerier, kat. Stat. Mus. for Kunst 1954-55, nr. 204; Hanne Poulsen i: Handels- og Søfartsmus. Årb. 1979, 151-53; samme: Da. Skibsportrætmalere, 1985; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983, 125f; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. C.W. Eckersbergs dagbøger 1819-1853, Det kgl. Bibl.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.