Emil Normann

Artworks

Udsigt på Elben ved Altona (udst. 1829, Handels- og Søfartsmus.); Udsigt på Elben ved Hamburg (udst. 1829, BR auk. 858, 1992, pendant til forannævnte); Slaget 2.4.1801 (udst. 1830, Stat. Mus. for Kunst); Det engelske brigskib forliser på Christiansø 29.12.1833 (udst. 1835, tidl. Johan Hansens Saml.); Kanonbåden Delphinens ankomst til Christiansø (1834, smst.); Udsigt fra batteriet Trekroner (1836, smst.); Linieskibet Skjold sejler ud i renden, hvor korvetten Najaden ligger til ankers (udst. 1837); Slaget ved Øland 1.6.1676 (udst. 1840); Søstykke, straks efter solens nedgang (udst. 1836, Gisselfeld); Udsigt fra Holms Plads på Chr.-havn (o. 1840, Kbh. Bymus.). Tegninger: Kbh. Bymus.; Gisselfeld; Handels- og Søfartsmus.; Søofficersforen. Tilskrivninger: Fregat Antonette i Københavns havn (tusch og gouache, o. 1824, Handels- og Søfartsmus.).

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.