Jacob Petersen

Exhibitions

Charl. Forår 1833, 1855; Sønderjysk Udst. Charl.borg 1937; Skibsportrætter gennem 100 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Storm og stille, Orlogsmus. Valdemarsslot 1980.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.