Jacob Petersen

Artworks

Fregat Die Familie af Flensborg (1795); Slaget på Reden 1801 (Kbh. Bymus.); Hvalfangerfregat Grönland (1806, Schiffahrtsmus. Flensburgs); Angrebet på Christiansø 1808 (Fr.borgmus.); Kaperkutter Johanne tager galeasen Der junge Richard (1813, Aabenraa Mus.); Kaperkutter Johanne (1813, Handels- og Søfartsmus.); Galease Reckervig i storm ved Hetland (23.9.1820, Aabenraa Mus.); Brig De seks Søskende (1821, Marstal Søfartsmus.); Jagt Kirstines Haab (1821, Bornholms Mus.); Brig Vennerne (1824, Gl. By, Århus); Slup Christiane Charlotte (1829, Svendborg Mus.); Fyrskib Trindelen (o. 1829, Dragør Mus.); Efter orkanen ved Knippelsbro 4.4.1830 (Kbh. Bymus.); Bark Julie (1833, Mus. Wyk, Föhr); To danske fregatter i en storm (udst. 1833, Stat. Mus. for Kunst); Marine, Øresund (1838, Handels- og Søfartsmus.); Hjulskib Dronning Maria (1839, smst.); Jagt Christiane Sophie (1842, Aalborg Hist. Mus.); Gross. Heerings flåde foran Kronborg (1844); Christianiapaketten Prinsesse Caroline (1845, Handels- og Søfartsmus.); Dansk orlogsfregat set mod styrbord (1850, Orlogsmus.); Marine med dansk bark og polsk brig uden for Trekroner (tidl. Johan Hansens Saml.); endvidere repr. på Nat.mus., Kbh.; Post- og Telegrafmus.; Odense Bys Mus.; Vejle Mus.; Neksø Mus.; i mange skand., tyske, engelske og amerikanske mus.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.