Wilchen Riboldt

Weilbach information

Genealogy

Riboldt, Wilchen, 1661-1711, maler. Døbt 13.12.1661 i Kbh., ?8.9.1711 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Kgl. herold Hans R. og Susanna Andersdatter. ~27.9.1707 i Kbh. med Hedvig Andersdatter.

Biography

Wilchen Riboldt var af ret velhavende familie, og flere medlemmer var knyttet til hoffet. Han fik fra 1690 jævnligt betaling fra kongens kasse for malerier og især for konservering af ældre billeder. Han nævnes i 1700 under et mandtal til krigsskatten blandt hofstatens medlemmer. I 1701 var han med i det kunstnersocietet, der søgte kongen om godkendelse til at oprette et akademi. R. var en typisk repræsentant for tidens kabinetsstykkemalere, påvirket af nederlandske småmestre som A. v. Cuiljenberg og C.v. Poelenburg, samt den hjemlige T. Gelton. R.s småbilleder er habilt håndværk, meget udpenslede og med minutiøs gengivelse af detaljen. Hans brogede farvesætning virker næsten emaljeagtig. Også hans forlæg til det vævede Rosenborg-tapet afslører udpræget koloristiske evner. I skildringen af f.eks. verdens forfængelighed viser R. sig som arvtager af det store europæiske, moraliserende barokgods.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Malerier: Alle verdens forfængeligheder (1693, Fr.borgmus., betalt maj 1693 af kongens kasse); En eremit i en grotte (Stat. Mus. for Kunst); En kriger (1695, smst.); Klippegrotte (i A. v. Cuijlenbergs manér, tidl. Johan Hansens Saml., antagelig fra Chr. VIIIs Saml.); Klassisk landskab med badende kvinder (Kunstmus. Bern, et lignende solgt fra Otto Thotts Saml. 1788). Tegninger: Prospekt af Kbh. (farvelagt, ca. 1690, Rosenborgsaml.); Mytologisk scene (1705, N.C. Moritz' stambog, Det kgl. Bibl.); Kain og Abel (Kobberstiksaml.); Mytologisk gruppe (smst.); 2 modelstudier (smst.). Værker kendt arkivalsk: Landgangen på Rügen (karton til billedtapet, vævet af B. van der Eichen til Rosenborgs riddersal, dep. på Chr.borg, betalt af kongens kasse 24.1.1690); Flugten til Ægypten (hang 1696 på Rosenborg); Forlæg til titelkobber i Museum Regium, med Chr. Vs portræt (1696, stukket af H. Schaten, betalt af kongens kasse 2.9.1695); Christian Skeel (1694, forlæg til titelkobber til ligprædiken); Jørgen Skeel (1699, som forannævnte); F.G. Mentzer (1711, som forannævnte); fik 180 rdl. af kongens kasse "for ded kgl. hus at skildre" (1698); Prinsesse Sophie Hedvig (sad model 7.1.1698, måske det knæstykke, der 1738 fandtes på Kunstkammeret); Det kgl. våben (1701, forlæg til stukarb. på Fr.berg, ødelagt); Marie Magdalene (kabinetsstk., lev. til kongen 1707); Den hellige Antonius (som forannævnte); Dronn. Anna af England (tidl. Kunstkammeret); Charlotte Amalie, lille knæstykke (som forannævnte, vistnok brændt på Fr.borg 1859).

Literature

B.C. Sandvig: Collectanea, 1795; F.R. Friis: Samlinger, 1872- 78; Da. Samlinger, 2.rk., V, 1876-77, 283f; F.J. Meier: Fredensborg, 1880; samme: Fr.berg, 1896; Karl Madsen (red.): Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 98; F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster 1754-1904, 1904, 11; Kronens Skøder, II, 1908, 114; H.C. Bering Liisberg: Rosenborg, 1914; Fr. Weilbach: Garnisons K., 1929; P.B.C. Westergaard: Da. Portrætter, I-II, 1930-33; Chr. Elling i: Danm. Malerkunst, 1937; Hist. Medd. om Kbh., 3. rk., IV, 1940-41; 337f; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; H. Gerson: Ausbreitung und Nachwirkung der holländ. Malerei, Haarlem 1942, 469; H.U. Ramsing; Kbh. Ejd. 1377-1728, I, 1943; IV, 1945; O. Norn: Nikolai Taarn, 1945; G. Boesen: Chr. Vs Rosenborgtapeter, 1949; V. Thorlacius- Ussing: Kunstsk. i Danm. før 1754, 1954, 6f; Povl Eller i: Da. Kunsthist., 2, 1973, 287; T. Holck Colding: Miniature- og emaillemaleri i Danm. 1606-1850, 1991.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.