Emma Thomsen

Weilbach information

Genealogy

Thomsen, Emma Augusta, 1820-1897, maler. *7.8.1820 i Kbh., ?6.11.1897 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Hotelvært Emanuel T. og Anna Kirstine Ohlsen. Ugift.

Biography

Emma Thomsen malede under indflydelse fra J.L. Jensen en meget lang række billeder af groende blomster eller blomster i vaser, i kurve eller liggende på en sten. Alene på Charlottenborgs Forårsudstilling viste hun igennem årene 130 værker, og hun debuterede på udstillingen allerede som 21-årig med bl.a. et frugtstykke, der solgtes til kongen.

Education

Underv. i blomstermaleri af J.L. Jensen.

Travels

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1851; Sødrings Pr. 1863 (100 Rdl. årligt); Akad. 1869 (til rejse i Danm.).

Exhibitions

Charl. Forår 1844-62, 1864-66, 1868-92, 1894-95; Akad., Sth. 1850, 1866; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Kvindernes Udst., Industriforen., Kbh. 1895; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920.

Artworks

Frugtstykke (udst. 1844, købt af Chr. VII): Roser og Ipomea, dvs. pragtsnerle (1845, Stat. Mus. for Kunst); En blomsterkrans hængende på en bøgegren (smst., erhv. 1855); En kurv med blomster i det frie (Neuhausens Pr. 1861); Roser, henlagte på nogle stene (udst. 1882): En hvid rose (tidl. Joh. Hansens Saml.); Voksende papaver og sneboller (udst. 1891).

Literature

Fort. over Kunstforen. Saml. af Tegn. og Akvareller, Winkel og Magnussen auk. nr. 142, 1933; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, 1983, 188; Kong Chr. VIIIs dagbøger og optegn., IV, 2, 1995, 438.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.