Emma Thomsen

Literature

Fort. over Kunstforen. Saml. af Tegn. og Akvareller, Winkel og Magnussen auk. nr. 142, 1933; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, 1983, 188; Kong Chr. VIIIs dagbøger og optegn., IV, 2, 1995, 438.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.