Louise Ravn-Hansen

Biography

Louise Ravn-Hansen fik et undervisnings- og uddannelsesforløb, der var almindeligt blandt kvindelige kunstnere i anden halvdel af 1800-tallet. Hun valgte tidligt blomstermaleriet fra til fordel for landskabsmaleriet og etablerede sig fra o. 1880 som en både flittigt udstillende og velanset landskabsmaler. Motiverne fandt hun på rejser rundt i Danmark bl.a. til Midtjylland og Nordsjælland og i udlandet, bl.a. Schweiz og Italien, og viser i en række eksempler en fin fornemmelse for at formidle den umiddelbart sansede naturoplevelse, både i mindre plein-air skitser og i større mere gennemarbejdede kompositioner. Sideløbende med maleriet arbejdede hun desuden med grafik og udførte adskillige landskabsraderinger af fin teknisk kvalitet, der for fleres vedkommende blev udgivet af Den danske Radeerforening. Ved hendes død 1909 stiftedes Louise Ravn-Hansens Legat, der af Kunstakademiet i København tildeltes kvindelige landskabsmalere.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.