Louise Ravn-Hansen

Artworks

Udenfor Amagerport (o. 1870, Kbh. Bymus.); Grønningen med Kastelsbroen om efteråret (1879, smst.); Parti fra Rye, Himmelbjerget i baggrunden (1880); Landskab ved Gyrstinge (1882, Stat. Mus. for Kunst); Varm dag, udsigt mod Møen (udst. 1894); Gråvejrsdag, Berner-Oberland (udst. 1908); Landskab fra Nordsjæll., uroligt vejr (udst. 1909); har desuden udf. over 70 landskabsraderinger, heraf flere udg. af Den da. Radeerforen. og Foren. Fremtiden; grafik i Søllerød Mus.; Øregaards Mus.; Det kgl. Bibl., Billedsaml.; grafik og tegn. i Kobberstiksaml.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.