Niels Larsen Stevns

Literature

Joakim Skovgaard i: Tilskueren, 1916, 312-18; Elise Konstantin-Hansen i: Højskolebl, 1917, upagineret; Carl V. Petersen: N.L.S., 1917; N.L.S. i: Da. Udsyn, 1927, 181-92; Leo Swane i: Tilskueren, 1933, 1-17; Vagn Häger Poulsen: N.L.S., 1938; samme i: Tilskueren, 1938, 365-71; samme i: Samme, 1939, 490- 92; Harald Leth i: Aarstiderne, 1941, 1-8; Paul la Cour i: Samme, 1942, 97-107; Leo Swane i: H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr, med farveill. af N.L.S., 1943; Harald Leth: Larsen Stevns, 1946; Alf Rolfsen i: Kunst og Kultur, 1948, 139-95; Leo Swane: N.L.S., 1951; Svend Larsen: N.L.S. og H.C. Andersen, 1955; Erik Clemmesen i: Kirkens Verden, 1959, 353-78; Otto Holmgaard: N.L.S., Freskerne i Slagelse Helligåndshus, 1964: Mikael Wivel: Larsen Stevns. Freskerne i Hjørring Kunstmus., 1980; Agnete Jensen: N.L.S., liv og virke, 1992; Mikael Wivel: Lysets tøven, N.L.S. og de store fortællinger, 1994 (med bibl.); samme i: N.L.S., Sophienholm, 1994, 9-19. Avisartikler: B.T. 2.2. 1922 (interv.); 4.2.1933 (interv.); Vendsyssel Tid. 3.3.1936 (interv.); Soc.dem. 26.1.1947 (Møller Nielsen); Sorø Amtstid., Julenummer, 1956, 12-14); Vendsyssel Tid., 9.7.1964 (Helge Elbek); Inf. 31.12. 1980 (Peter Laugesen); Berl. Tid. 29.4.1990 (Eigil Nikolajsen); Weekendavisen 20.5.1994 (Poul Erik Tøjner). Stevns-arkivet, breve, optegnelser, samt afskrifter o.a. ved Anna Larsen Stevns (Kobberstiksaml., Stat. Mus. for Kunst); Breve (Det Kgl. Bibl., Rigsarkivet, Stevns Mus.).

Author: Mikael Wivel (M.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.