Søren L. Lange

Weilbach information

Genealogy

Lange, Søren Læssøe, 1760-1828, maler og tegner. *5.5.1760 i Fåborg, ?19.6.1828 i Kbh., begr. smst. (Helligånds). Forældre: Malerm. Jesper Henric Johansen L. og Dorthea Hansdatter Læssøe. Ugift.

Biography

Søren L. Lange udførte nogle portrætter i de yngre år, men blev en af vore mest produktive landskabstegnere i årene omkring 1800. Hans produktion består dels af prospekter, dels af fremstillinger af de nyanlagte romantiske haver som Classens Have, Enrum, Jægerspris, Liselund, Marienborg, Sandholt m.m. Hans bedste arbejder var akvareller, og hans inspiration synes at have været Jens Juels landskabsbilleder og franske og engelske landskabsstik. Med til hans produktion hører en meget stor mængde tegninger af monumenter og gravmæler, hvoraf flere i dag er forsvundne, og L.s tegninger har fået stor dokumentationsværdi. L. var tilbøjelig til at forstørre bygninger og monumenter, så de virker mere imponerende, end de er eller var i virkeligheden, men han opnåede derved en ganske fængslende effekt.

Education

I malerlære hos faderen; svend 1781 (svendetegn. dateret 21.5.1781, Landsarkivet for Fyn); Kunstakad. Kbh. 1781, modelsk. 1785, lille sølvmed. 1785, store sølvmed. 1787.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1814; L'Art et la Cité, Palais des Beaux-Arts- Bruxelles, 1963; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Alle tiders da. tegn., Nordjyll. Kunstmus. 1980; Randersbilleder, Randers Kunstmus. 1983.

Artworks

Selvportræt (1790, Fr.borgmus.); Ubekendt pige (1790, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af præsten Herman Landt (1791, Hesselager K.); dennes hustru Casta Magdalene (som forannævnte); deres søn Henrik (som forannævnte); Joh. Georg Wilh. Bøving og hustru Mette Marie; Preben Osten Bøving (1792); Kammerråd Hans Holm og dennes hustru (senest 1796); Vedel Simonsen (1812); adsk. da. og enkelte udenlandske prospekter, hvoraf flere er raderede af ham selv, enkelte af A. Flint og J.A. Darnstedt; serie af prospekter fra Møn og Sjæll. (1803-05); af prospekter fra Bornholm og Jyll. (1819-24); endv. flere miniatureportrætter; frugtstykker; blomsterbilleder; større figurbilleder; repr. i Kbh. Bymus.; Nat.mus., Kbh.; Kobberstiksaml.; Øregaards Mus.

Literature

Fra Fyens fortid, I, 1916, 230; L. Swane: Abildgaard, 1926, 140, 146; Samleren, 1929, 179; 1938, 230; H. Bramsen: Landskabsmaleriet, 1935; Chr. Elling: Klassicismen i Fyen, 1939, 27; G. Lorenzen i: Kunstmus. Aarsskr., 1944-45, 109; Jørgen B. Hartmann: København, Interører og prospekter 1800-1860, 1948, 96; Hakon Lund: Mindelunden ved Jægerspris, 1976, 25, 27, 35; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Claus M. Smidt i: Bygn.arkæol. Stud., 1985, 97, 99; K. Kryger: Allegori og borgerdyd, 1985, 226; samme: Frihedsstøtten, 1986; samme: Frihedsstøtten på Sengeløse Kgrd., 1989, 18, 23-24; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990, 26. Auktionskatalog: 1829 (dødsbo).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.