Søren L. Lange

Literature

Fra Fyens fortid, I, 1916, 230; L. Swane: Abildgaard, 1926, 140, 146; Samleren, 1929, 179; 1938, 230; H. Bramsen: Landskabsmaleriet, 1935; Chr. Elling: Klassicismen i Fyen, 1939, 27; G. Lorenzen i: Kunstmus. Aarsskr., 1944-45, 109; Jørgen B. Hartmann: København, Interører og prospekter 1800-1860, 1948, 96; Hakon Lund: Mindelunden ved Jægerspris, 1976, 25, 27, 35; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Claus M. Smidt i: Bygn.arkæol. Stud., 1985, 97, 99; K. Kryger: Allegori og borgerdyd, 1985, 226; samme: Frihedsstøtten, 1986; samme: Frihedsstøtten på Sengeløse Kgrd., 1989, 18, 23-24; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990, 26. Auktionskatalog: 1829 (dødsbo).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.