Søren L. Lange

Exhibitions

Charl. Forår 1814; L'Art et la Cité, Palais des Beaux-Arts- Bruxelles, 1963; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Alle tiders da. tegn., Nordjyll. Kunstmus. 1980; Randersbilleder, Randers Kunstmus. 1983.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.