Søren L. Lange

Artworks

Selvportræt (1790, Fr.borgmus.); Ubekendt pige (1790, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af præsten Herman Landt (1791, Hesselager K.); dennes hustru Casta Magdalene (som forannævnte); deres søn Henrik (som forannævnte); Joh. Georg Wilh. Bøving og hustru Mette Marie; Preben Osten Bøving (1792); Kammerråd Hans Holm og dennes hustru (senest 1796); Vedel Simonsen (1812); adsk. da. og enkelte udenlandske prospekter, hvoraf flere er raderede af ham selv, enkelte af A. Flint og J.A. Darnstedt; serie af prospekter fra Møn og Sjæll. (1803-05); af prospekter fra Bornholm og Jyll. (1819-24); endv. flere miniatureportrætter; frugtstykker; blomsterbilleder; større figurbilleder; repr. i Kbh. Bymus.; Nat.mus., Kbh.; Kobberstiksaml.; Øregaards Mus.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.