Peter Louis-Jensen

Biography

Peter Louis-Jensens tidligste arbejder, udført før han tilsluttede sig Den eksperimenterende Kunstskole, var geometrisk-abstrakte sort-hvide billeder, der søgte at fremstille indtryk af former i bevægelse. I de første år på skolen fulgte mere ekspressivt-abstrakte billeder og raderinger. L.-J. eksperimenterede som en af de første i Danmark med happeningformen, således ved Strøgets indvielse som gågade 24.11.1962, og fra 1963-66 med opførelser sammen med Den eksperimenterende Kunstskole. Hans happenings byggede først på rent visuelle elementer, men efterhånden tilføjedes psykologiske eller politiske associationer. Som i en opførelse på Ung dansk kunst 1965, hvor et stribemotiv forvandledes til det amerikanske flag i protest mod Vietnam-krigen. Omkring 1965 koncentrerede han sig om minimalistiske skulpturer og oprettede et kældergalleri i Holbergsgade, hvor han opbyggede en labyrintisk skulptur og en pyramidekonstruktion. Han opløste det traditionelle skulpturbegreb, bl.a. med en konstruktion, betegnet passage, idémæssigt beslægtet med hans tidligste billeder. L.-J. var inspireret af samtidig amerikansk kunst, hard-edge painting (Alfred Leslie), pop-kunst (Robert Rauschenberg og Jasper Johns) og af den minimale abstraktion (bl.a. Robert Morris), men modtog også afgørende impulser fra Paul Gernes. Hans egne arbejder og hans radikale indstilling til kunstbegrebet prægede flere af Den eksperimenterende Kunstskoles medlemmer stærkt, og var af stor betydning for Stig Brøgger og i nogen grad også Hein Heinsen. Fra 1968 forholdt L.-J. sig stadig mere kritisk til de konventionelle kunstformer. Han arbejdede med 8 mm film og med det stærkt eksperimenterende tidsskrift ta-box. I 1970 deltog han i Thylejren og vakte sammen med en lille gruppe stærkt forargelse ved besættelsen af Hjardemål Kirke, oprindelig tænkt som en visuel og idémæssig happening. Han forsvarede aktionen i en lang film, men trak sig herefter helt ud af det konventionelle kunstliv, selvom han senere enkelte gange har deltaget på udstillinger eller stået for kollektive manifestationer, som f.eks. Kunstmesse for Vejle (1980), der bl.a. blev igangsættende for Lars Ravn.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.