Olaf Markussen

Biography

Olaf Markussen var under uddannelsen som malersvend i Vejle, ligesom flere andre kunstnere fra Vejle i disse år, blevet inspireret af maleren Victor Jensen, der underviste på Vejle Tekniske Skole. Men især var det mødet med Aksel Jørgensen, der fik afgørende betydning for M.s kunst. Det motiviske udgangspunkt i den nære virkelighed og den stædige og konsekvente opbygning af billederne med en klippefast tro på strukturernes betydning, og at tingenes væsen lå bag det, man så, har været den sikre grund for M.s billedskaben lige siden. I København kunne motivet være opstillinger, en baggård med efterladte murerredskaber eller udsigten fra et vindue. Om sommeren i Vejle fyldte naturen mere med partier fra byens nærmeste omegn. I grafiske blade fra 1930rne kunne skildringerne af det Københavnske caféliv få socialrealistiske overtoner, men helt uden patos og retorik. Det nøgterne og saglige har altid stået stærkt i M.s kunst. I 1962 bosatte han sig endeligt i Stouby uden for Vejle, og umiddelbart betød det, at det genkendelige i motiverne blev stærkt nedtonet, og at sansningen, erkendelsen af især naturen, blev udtrykt i maleriets egne virkemidler, stoffet, farven, rytmen. Arbejdet med at frigøre sig fra en motivisk binding skete hurtigt i 1960erne, men den egentlige maleriske handling med at give de kræfter, der ligger dybt i tingene, som M. selv udtrykte det, kunstnerisk form har været den store opgave for ham siden.

Author: Stig Miss (S.Mi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.