Emma Mulvad

Biography

Emma Mulvad malede blomster- og dyrebilleder og dekorerede desuden keramik for P. Ipsens Enkes Terrakottafabrik. I de mange opstillinger med blomster i vaser eller kurve ses hendes udprægede sans for komposition og farvesætning. Vejle Kunstmuseum ejer i alt 12 af M.s blomstermalerier. Trods en tendens til det dekorative forfaldt hun aldrig til det sødladne, idet hun ofte benyttede usædvanlige afskæringer af motivet og overraskende og raffinerede farvesammenstillinger, der næsten foregriber modernisternes farvesyn.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.