Emma Mulvad

Exhibitions

Charl. Forår 1858-59, 1861-69, 1872-73, 1885, 1887-89; London 1870 (P. Ipsens Enke); Vejle-kunstnere gennem 75 år, Vejle Kunstmus. 1977; Vejle-malere fra fortid til nutid, Gal. Munch-Christensen, Vejle 1978.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.