E. Rasmussen Eilersen

Biography

E. Rasmussen Eilersen hørte ubetinget til de mest populære landskabsmalere i anden halvdel af 1800-tallet. Han var en af de første, der synes at have gjort Fyn og især egnen omkring Fåborg til sine foretrukne motivkredse. I reglen er motiverne set under indtryk af et mere traditionsbundet landskabsmaleri, som det kendes fra J.P. Møllers og P.C. Skovgaards syntetiserende naturskildringer, men ofte koncentreret om mere idylliske landskabspartier, badet i de sene sommereftermiddages og afteners venlige solskin. Udførelsen er sikker og med stor evne for at nå den ønskede virkning, både kompositionelt og stemningsmæssigt. Blandt de hyppigst valgte motiver kan, foruden de fynske, nævnes stille skovsøer i Nordsjælland, især i og omkring Dyrehaven, og skovene omkring Frijsenborg. Desuden udførte R.E. en række store landskaber fra Pyrenæerne og Italien, baseret på studier fra sine mange udlandsrejser. R.E. nød stor bevågenhed fra det mere konservative publikum, herunder adel og kongehus og solgte også en del værker til udlandet.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.