Agnete Therkildsen

Biography

Agnete Therkildsen forblev livet igennem de ting og oplevelser tro, som først satte hende i gang med billedkunsten. En opvækst på landet, i Darum ved Esbjerg, blandt venlige og originale mennesker, katte og blomster, køer og græs, heste og hunde, sole og stjernenætter og ikke mindst fugle, var det paradis, hvorfra hun til det sidste hentede motiverne til sin yndefulde kunst. Med udlandsrejserne, især dem til Bali, kom der nye motiver og nye farveklange til, men de gamle blev ikke glemt. I begyndelsen greb hun billederne naturalistisk, noget forenklet an. Men mere og mere blev hun påvirket af de abstrakte kunstnere, måske særligt af sin mand Ejler Bille, til at arbejde i fladen, sætte billedelementerne ved siden af hinanden og betragte billedet ornamentalt. Den genkendelige virkelighed banker dog altid på i T.s kunst, for den fyldte hende med dyb glæde og undren, og hun gemte meget af dens sødme i sin farverige, fabulerende kunst. Som tegner er T. barnlig og fortællende, altid ægte. I collagerne, som hun begyndte at arbejde med i 1959, er hun koloristisk lettere i anslaget end i malerierne, arbejder friere, mere legende, med raffinement og munterhed. Collagerne spiller en vigtig rolle i hendes kunstneriske værk. Der findes et par raderinger fra hendes hånd, vist nok blevet til i samarbejde med Karen Westmann og trykt af denne, og hun arbejdede med papirklip med hvilke hun bl.a. illustrerede Eske K. Mathiesens "Almanakhistorier", 1981. T. havde sin baggrund i en frisindet bondekultur, og højskolen blev en vigtig faktor i hendes liv. Hun var 2 gange på Askov, det var her, hun begyndte at tegne og male, og hun arbejdede derefter i nogle år som højskolelærer. Som billedkunstner var hun stort set selvlært.

Author: Eske K. Mathiesen (E.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.