Frede Christoffersen

Exhibitions

KE 1938, 1941-46, 1951-52; Vild Hvede Udst., Kunstindustrimus. 1941; Charl. Eft. 1944; Kunstindustrimus. 1945 (bogomslag og boggrafik); Aksel Jørgensens Elever, Charl.borg 1946; Den Polykrome 1948-53; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1950; Vrå-udst. 1951-54, 1957-61, 1964, 1967, 1970-71, 1973-76, 1978, 1980, 1982, 1985, 1987; Maj-udst. 1953; Den frie Udst. 1954-88 (mindeophængn.); Å-udst. 1955, 1960, 1965, 1970, 1979; Arte Nord. Contemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1956, Lunds Konsthall 1959; bien., Venezia 1968 (nedt. af kunstneren i protest); Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Da. Grafikere 1980-84; Træsnit i farver, Randers Kunstmus. 1981; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. Kbh. 1983. Separatudstillinger: Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1947; Tre unge malere, Kunstforen., Kbh. 1953 (s.m. Asger Jorn og Knud Nielsen); Aarhus Permanente 1959; Kunstnernes Kunsthdl., Kbh. 1959, 1961; Hjørring Kunstmus. 1964, 1979; Kunstforen., Kbh. 1965; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1969 (akvareller og collager), 1972 (fliser og akvareller), 1973, 1975 (træsnit og akvareller), 1988; Skovgaard Mus., Viborg 1979; Betty Parsons Gal., N.Y. 1982; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1984; F.C., tegninger og grafiske arbejder i tidsskr. og bøger 1939-83, Fredensborg-Humlebæk Bibl. 1985; Gal. Profilen, Århus 1990 (s.m. Sv. Engelund, Emil Gregersen, Klaus Thommesen).

Author: Hanne Pedersen (H.Pe.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.