Christen Dalsgaard

Literature

M. Goldschmidt i: Nord og Syd, 1858, bd. 2, 72 og 18.5.1861; Fædrelandet 8.5.1858 (Ph. Weilbach); Jul. Lange: Nutids-Kunst, 1873, 235-59; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Pol. 27.5.1891 (E.Hannover); Sigurd Müller: Jyllands Kunstnere, 1891-92, 54-58; Pol. 27.10.1902 (N.V. Dorph); Fra Vallekilde Folkehøjsk., 1907, 32-46 (brevveksl. om Ansgarbill.); E. Konstantin Hansen i: Aarb. for Hist. Samf. for Sorø Amt, VII, 1918, 164-70; Sigurd Schultz: Da. Genremaleri, 1928; A.D. Dalsgaard i: Skivebogen, 1929, 77-99; Johannes V. Jensen: Jydske Folkelivsmalere, 1937; V. Thorlacius-Ussing i: Danmark, 1941, 518-24; Haavard Rostrup i: Kunstmus. Aarsskr., 1942, 145-47 (Mormonbill.); Jylland i da. Malerkunst, 1956; Knud Voss i: Da. Kunsthist., bd. IV, 1974, 31-49; Marianne Zenius: Genremaleri og virkelighed, 1976; H.E. Nørregård-Nielsen: Da. Kunst, 1983, 247-51; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopf. hist. i Danm., 1990; Peter M. Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist. IV, 1993.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.