Christen Dalsgaard

Artworks

Landskab fra Limfjorden (1846, Malmö Mus.); Bondedreng fra Salling med vadsæk (1847, Vestsjæll. Kunstmus.); En bondestue fra St. Heddinge- egnen (1847, Hirschsprung); Hellested Præstegård (1847, smst.); Landskab fra Skiveegnen med Skivehus (1849, Stat. Mus. for Kunst); Siddende bondekone med hænderne i skødet (1850, Sønderjyll. Kunstmus.); Studie fra Limfjorden (1851, Stat. Mus. for Kunst); En læsende pige fra Salling (1851, Hirschsprung); Havedør i Hellested Præstegård (1852, Vestsjæll. Kunstmus.); Studie af en ung pige (1852, smst.); En ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude (1852, Stat. Mus. for Kunst); Et tømrerværksted (1855, Hirschsprung); Mormoner på besøg hos en tømrer på landet (1856, Stat. Mus. for Kunst); Landsbysnedkeren bringer kisten til det døde barn (1857, smst.); En ung pige beder landsbyens gamle postbud besørge et brev (1858, smst.); En pige der pynter en grav (udst. 1858, Skive Mus.); Udpantning hos en landsbybødker i Salling (1859, Stat. Mus. for Kunst); En afsked (1860, Aarhus Kunstmus.); Jesus med barnet (1866, malet til Skanderborg Slotsk., nedt. 1971); St.St. Blicher på heden i samtale med tatere (1866, Fr.borgmus., bestilt af Orla Lehmann som en af flere fremstill. af da. digtere); Den hellige familie (1869, Ryslinge Valgmenighedsk.); En rekonvalescent (1870, Hirschsprung); Stengangen på Sorø Akad. (1871, Vestsjæll. Kunstmus.); To kvinder aflægger besøg hos landsbykunstneren (1873, Stat. Mus. for Kunst); En af de kloge jomfruer (1876, Nordrup K.); Ansgar døber (1878, Vallekilde Folkehøjsk.); Mon han dog ikke skulle komme? (udst. 1879, Hirschsprung); Selvportræt (1882, Kunstakad.); skitsebøger (Hirschsprung); repr. i Kobberstiksaml.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.