Thorvald Bindesbøll

Exhibitions

Kunstforen., Kbh. 1882; Charl. Forår 1882-85, 1889. (s.m. Joakim Skovgaard), 1892-94; Dekorationsforen. 1888; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889, 1900, 1925; Kleis 1893, 1894; internat. bogudst., Paris 1894; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Dä. Ausst., Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; Contemp. Scand. Art, N.Y. 1912; da. udst., Liljevalchs, Sth. 1918; Nyere da. Kunst, smst. 1919; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Foren. for Kunsthåndværks Jub.udst., 1932. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1895, 1907, 1913, 1982; Kunstindustrimus. 1898, 1909, 1926; Magasin du Nord 1909; Skovgaardmus. 1974.

Author: Mirjam Gelfer-Jørgensen (M.G.-J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.