Bjørn Nørgaard

Literature

Knud Pedersen: Kampen mod borgermusikken, 1968, 90; B.N., lommebog nr. 17, Kobberstiksaml. 1981; kat. B.N. Menneskemuren, Stat. Mus. for Kunst, 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 262 f; Marianne Bech i: North, 15, 1985, 20; Else Marie Bukdahl i: Northern Poles, 1986, 371-74; Henning Christiansen i: Samme 456-64; Helge Krarup og Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; kat. Aarhus Kunstmus. 1986; kat. Daad Gal., Berlin 1987; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Hanne Abildgaard i: På klassisk grund, festskrift til Dyveke Helsted, 1989, 339, 346-52; Troels Andersen: B.N., 1990; Lise Seisbøll: Keramisk kunst, 1991; kat. Trapholt 1995; Ulla Grut: Kunsten i samfundet, 1995.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.